IELTS Planet - Học IELTS online

10 lỗi sai thường gặp nhất với MAKE và DO (P1) – Tự học IELTS

Một sự thật không thể chối cãi rằng tiếng Anh rất dễ gây nhầm lẫn. Có nhiều từ ngữ thoạt trông rất giống nhau nhưng ý nghĩa thì lại hoàn toàn khác, do đó bạn gần như rất khó để tránh khỏi mắc phải lỗi sai. Tuy nhiên nếu hiểu được rõ những lưu ý dưới đây, bạn có thể tránh mắc lỗi hoặc ít nhất là nhận ra được lỗi sai. Đây là danh sách một số lỗi phổ biến mọi người thường gặp phải trong quá trình tự học IELTS và thi IELTS của mình.


sophie-sollmann-165057


Do và Make là hai động từ mà học sinh thường nhầm lẫn nhiều nhất. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về sự khác biệt giữa Do – Make, và cách chúng được sử dụng trong nhiều trường hợp. Khi nào bạn nên sử dụng DO? DO được dùng như sau:

1. TO DO được sử dụng khi nói về các kiểu công việc (work, jobs hoặc task).

Lưu ý, chúng không đi kèm với bất kỳ bổ ngữ nào.

>> “Have you done your homework? I have guests visiting tonight so I should start doing the housework now. I wouldn’t like to do that job” (Bạn đã làm xong bài tập chưa? Vì có khách đến thăm tối nay nên tôi sẽ bắt đầu làm việc nhà ngay bây giờ. Tôi không thích làm công việc đó.)


2. TO DO được sử dụng khi chúng ta đề cập đến các hoạt động nói chung chứ không cụ thể.

Trong trường hợp này, chúng ta thường sử dụng những từ như thing, something, nothing, anything, everything v.v.

>> “Hurry up! I’ve got things to do! Don’t just stand there – do something! Is there anything I can do to help you?”. (Nhanh lên nào! Tôi có nhiều việc phải làm lắm! Đừng chỉ đứng đó thôi – hãy làm gì đó đi! Tôi có thể giúp gì cho bạn không?)


3. Đôi khi chúng ta có thể dùng DO để thay thế một động từ khi nghĩa của động từ đó được biểu thị rõ ràng trong câu.

Trường hợp này thường xảy ra phổ biến hơn trong văn nói tiếng Anh thông thường.

>> Do I need to do my hair? (do = brush or comb)

>> Have you done the dishes yet? (done = washed)

>> I’ll do the kitchen if you do the lawns (do = clean, do = mow)

Bạn nên nhớ rằng DO cũng có thể là một trợ động từ (dùng để đặt câu hỏi trong thì hiện tại)

>> Do you like chocolate?


Người dịch: Minh Phương

Nguồn: greenwichcollege.edu.au

February 21, 2018

0 responses on "10 lỗi sai thường gặp nhất với MAKE và DO (P1) - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016