IELTS Planet - Học IELTS online

10 lỗi sai thường gặp nhất với MAKE và DO (P2) – Tự học IELTS

Vậy khi nào bạn nên dùng MAKE?


eric-vadeboncoeur-63351


1. MAKE được sử dụng trong trường hợp muốn nói đến sản xuất, xây dựng, sáng tạo một thứ gì đó mới.

Ngoài ra nó cũng được dùng để nói đến nguồn gốc của một sản phẩm hoặc nguyên liệu để làm ra một vật gì đó.

 • His wedding ring is made of gold. (Nhẫn cưới của anh ấy làm từ vàng)
 • The house was made of adobe. (Căn nhà được làm từ gạch thô)
 • Wine is made from grapes. (Rượu được làm từ nho)
 • The watches were made in Switzerland (Những chiếc đồng hồ được chế tạo tại Thụy Sĩ)

2. MAKE còn được dùng cho một hành động hoặc một phản ứng:

 • Onions make your eyes water. (Hành tây làm bạn cay mắt)
 • You make me happy. (Bạn làm tôi rất vui)
 • It’s not my fault. My brother made me do it! (Không phải lỗi tại tôi. Anh tôi bắt tôi làm đấy!)

3. Bạn cũng dùng được MAKE sau một số danh từ chỉ kế hoạch và quyết định:

 • make the arrangements (đặt lịch)
 • make a choice (lựa chọn)

4. Dùng MAKE với các danh từ chỉ ý kiến, bình luận hoặc âm thanh:

 • make a comment (bình luận)
 • make a noise (làm ồn)
 • make a speech (phát biểu)

5. Dùng MAKE cho thức ăn, đồ uống và các bữa ăn:

 • make a cake (làm bánh kem)
 • make a cup of tea (pha trà)
 • make dinner (nấu bữa tối)

6. So sánh Do và Make:

A: You have to make a cake for Simon. (Bạn phải làm bánh kem cho Simon đấy!)

B: I’ll do it later. (Chút nữa tôi sẽ làm)

Hãy để ý cách sử dụng của DO trong câu trả lời. Nguyên do là bởi ý nghĩa của câu đã rõ ràng và không nên nói “I’ll make it later” để tránh bị trùng lặp. Đây cũng là kĩ thuật tránh lặp từ bạn có thể sự dụng trong lúc tự học IELTS Writing và Speaking.


Xem 10 lỗi sai thường gặp nhất với MAKE và DO (P1)


Người dịch: Minh Phương

Nguồn: greenwichcollege.edu.au

February 21, 2018

0 responses on "10 lỗi sai thường gặp nhất với MAKE và DO (P2) - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016