IELTS Planet - Học IELTS online

11 cụm động từ giúp điểm thi nói đạt Thang 8 hoặc cao hơn (P1) – IELTS Speaking

photo-1507146153580-69a1fe6d8aa1


Bạn có thích bài học lần trước về 10 cụm động từ hữu ích giúp bạn đạt điểm thi nói IELTS cao hơn không? Bài viết ngày hôm nay sẽ giúp bạn tăng điểm thi nói IELTS với 11 cụm động từ hữu ích thường dùng trong văn nói mà bạn có thể tận dụng trong bài thi nói IELTS.


       1. Work out 

Ý nghĩa: tính toán

Ví dụ:

 • I need to work out whether I can afford to study abroad.
  (Tôi phải tính xem liệu mình có đủ tiền để du học không.)

       2. Catch up

Ý nghĩa: cố gắng bắt kịp tiêu chuẩn, giai đoạn, cấp bậc như người khác vì bạn đang tụt lại sau họ (giống như bạn đang rượt đuổi ai bằng việc học).

Ví dụ:

 • I fell behind after 1 week off from school and had to catch up.
  (Sau một tuần nghỉ học tôi bị tụt lại sau các bạn khá nhiều và phải cố bắt kịp họ.)

       3. Carry on

Ý nghĩa: tiếp tục.

Ví dụ:

 • I’m going to carry on studying IELTS till I get the score I need – I’m not giving up!
  (Tôi sẽ tiếp tục học IELTS cho đến khi đạt được số điểm mong muốn – tôi sẽ không từ bỏ!)

       4. Come across

Ý nghĩa: gặp hoặc tìm thấy (điều gì hoặc ai đó) một cách tình cờ.

Ví dụ:

 • On the halfway back home, I came across Tom, what a coincidence!
  (Đang trên đường về nhà thì tôi vô tình gặp Tom, thật là trùng hợp quá!)

        5. Read up on

Ý nghĩa: tìm hiểu thông qua việc đọc.

Ví dụ:

 • Before setting out to travel around the world, I read up on all the places I planned to visit.
  (Trước khi bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới, tôi đọc thông tin về tất cả mọi địa điểm mà tôi dự định đến thăm.)

(Còn nữa)


Người dịch: Ngọc Hưởng

Nguồn: www.espressoenglish.net

June 6, 2018

0 responses on "11 cụm động từ giúp điểm thi nói đạt Thang 8 hoặc cao hơn (P1) - IELTS Speaking"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016