IELTS Planet - Học IELTS online

3 lỗi chính tả bạn phải tránh – IELTS Writing

Bạn có thể bị mất điểm ở trong bài thi IELTS Writing và Listening nếu bạn không dùng từ đúng chính tả. Dưới đây là 3 quy luật sẽ giúp bạn tránh mắc phải những lỗi phổ biến.


min-ling-225147


Quy luật #1 Chữ cái viết hoa

 • Ngày và tháng: Monday, Friday, June, April (Thứ hai, Thứ sáu, Tháng một, Tháng tư)
 • Danh từ riêng: VD: tên người và nơi chốn: James, Angela, Kuala Lumpur
 • Tước hiệu người: Mr. Smith, Dr. Broody
 • Tên thành phố, đất nước, quốc tịch và ngôn ngữ: Seoul, Ghana, Australian, Thai
 • Chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên trong mỗi câu: Many universities accept IELTS. (Nhiều trường đại học công nhận bài thi IELTS.)
 • Dạng viết tắt của những từ tiếng Anh: BP, MSc, IELTS

Quy luật #2 Chữ “I” luôn đứng trước chữ “E” ngoại trừ khi nó đứng sau “C

 • believe, friend (tin tưởng, bạn bè)
 • receive, ceiling (nhận, trần nhà)
 • Nếu e+i được đọc là /ei/ thì quy luật không được áp dụng. Ví dụ: eight, neighbor (số tám, hàng xóm)
 • Những ngoại lệ khác: either, neither, leisure (một trong hai, không trong hai…, niềm vui)

Quy luật #3 Gấp đôi phụ âm

Khi thêm hậu tố, đôi khi chúng ta cần gấp đôi phụ âm cuối của từ. Nó thể hiện nguyên âm đứng liền trước được đọc nhanh và ngắn. Ví dụ: slim (mảnh mai) (âm /i/ được đọc nhanh) và slime (chất nhờn) (âm /aɪ/ được đọc kéo dài).

 • Để giữ được âm /i/ được đọc nhanh trong từ slim, hãy gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm hậu tố: slimmed, slimmer, slimmest.
 • Nếu từ kết thúc bằng hai phụ âm thì đừng gấp đôi phụ âm cuối: talent → talented (tài năng)
 • Nếu từ bao gồm nhiều hơn một vần thì chỉ gấp đôi phụ âm cuối đối với những từ có trọng âm rơi vào vần cuối cùng:  occur → occurred (diễn ra)
 • Quy luật này không đươc áp dụng trong trường hợp vần cuối cùng của từ không có trọng âm:  happen → happened (xảy ra), listen→ listened (nghe)

Người dịch: Thủy Ngân

Nguồn: ieltsjuice

Tháng Ba 13, 2018

0 responses on "3 lỗi chính tả bạn phải tránh - IELTS Writing"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2019