IELTS Planet - Học IELTS online

3 tips cho dạng bài Locating Information – IELTS Reading

Trong dạng bài Locating Information của IELTS Reading, người ra đề sẽ đưa cho bạn câu chứa đựng thông tin từ đoạn văn, và bạn phải tìm và chọn xem đoạn nào trong bài chứa những thông tin đó. Dạng bài này cũng tương tự như  Matching Heading, nhưng lúc này thay vì tìm tiêu đề của đoạn văn thì bạn tìm thông tin được đề cập tới trong đoạn văn.


roman-trofimiuk-51915


Xem ví dụ cho dạng bài này như sau:

Reading passage 3 has eight paragraphs, A – H. Which paragraph contains the following information? Write the correct letter A – H in spaces 27 – 31 below.

27 colour blindness is not actual blindness but there is a decreased ability to see colour under normal lightning conditions.
28 colour blindness affects a significant percentage of the population.
29 it takes place due to the failure of retinal cores to transmit colour information to the optic nerve.
30 despite their limitations, colour blind people can perceive certain colour camouflages better.
31 colour blindness is much more common in males than in females.


Tip khi “thực chiến”:

1. Đọc câu và gạch chân từ khóa, việc này sẽ giúp bạn dễ dàng xác định được vị trí của từ khóa ở trong bài.

Ví dụ, câu 27 từ khóa là “not actual blindness” và “decreased ability”, những từ khóa này có thể giúp bạn biết được ví trị của chúng trong đoạn văn thông quan scan. Nhưng bạn nên nhớ từ khóa trong câu luôn được diễn đạt theo cách khác trong bài.

2. Sau đó, bạn nên skim (đọc lướt) lại bài một lần nữa để biết vị trí của chúng.

3. Khi xác định được vị trí của thông tin thông qua việc skim bài, đọc section thật cẩn thận để xác nhận lại đáp án.


Lưu ý:

1. Khi bạn xác định được vị trí của các từ /cụm từ khóa, hãy đọc kỹ đoạn chứa  từ /cụm từ khóa đó để chắc chằn rằng đây là đoạn văn cần tìm.

2. Hãy nhớ rằng một đạn văn sẽ bao gồm câu và bạn có thể sử dụng một đoạn văn hai hoặc nhiều lần khi tìm câu trả lời.


Người dịch: Nhi Lâm

Nguồn: dori-ielts.com

December 6, 2017

0 responses on "3 tips cho dạng bài Locating Information - IELTS Reading"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016