IELTS Planet - Học IELTS online

5 bước để tránh sai sót về từ vựng khi viết (P2) – IELTS Writing

majk-m-661


Bước 3 – lặp từ

Bước tiếp theo là tìm cách diễn đạt lại cụm từ sai bằng cách khác nếu việc thử sức với từ khó không khả quan. Một cách hiệu quà để làm việc này là bạn hãy lặp lại một từ bạn đã dùng. Thậm chí cách này đôi khi còn đúng đắn và thậm chí là cần thiết. Cách thực hiện:

 • Trong tiếng Anh, chúng ta không có từ nào có nghĩa tương tự với từ “career” để thay thế nó nên hiển nhiên là bạn có thể lặp lại từ này một lần nữa.
 • Tuy nhiên, bạn không nên lặp lại cả câu mà chỉ nên lặp lại vài từ thôi.

Quy trình của chúng ta đến thời điểm này gồm:

 • Nếu bạn cảm thấy những cụm từ mình dùng không ổn, đừng dùng chúng (đọc lên để nghe)
 • Hãy cân nhắc việc liều lĩnh dùng những từ vựng khó. nếu việc liều lĩnh này có vẻ hơp lý, cứ việc dùng. Nếu không hãy dùng từ khác (tỉ lệ thưởng/phạt).
 • Có thể lặp lại từ mà bạn biết chắc là nó đúng.

Bước 4 – đừng dùng từ, dùng cụm từ

Nếu bạn không muốn lặp lại một từ thì cũng có cách khác giúp bạn tránh được điều này. Có thể trong tiếng Anh không có từ khả dĩ nào thay thế hoàn toàn từ “career”, nhưng bạn có thể sử dụng một cụm từ để thay thế. Mình sẽ cho bạn một ví dụ. Xem thử câu sau:

“Planning the evolution of our what we are going to do in our professional lives”

Thay vì dùng chữ “evolution”, tốt hơn bạn nên dùng cụm “what we are going to do”. Cụm này dù nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng lại mang tính chất của một thành ngữ, trong khi dùng từ “evolution” lại sai. Một khi bạn bắt đầu tư duy và sử dụng những cụm từ, nhóm từ thay vì những từ riêng lẻ đơn thuần, bạn sẽ bất ngờ trước mức độ tiếng Anh của mình được cải thiện. Như vậy, quy trình của chúng ta đến lúc này gồm:

 • Nếu bạn cảm thấy những cụm từ mình dùng không ổn, đừng dùng chúng (đọc lên để nghe)
 • Hãy cân nhắc việc liều lĩnh dùng những từ vựng khó. nếu việc liều lĩnh này có vẻ hơp lý, cứ việc dùng. (tỉ lệ thưởng/phạt)
 • Nếu việc liều lĩnh không ổn, cân nhắc việc dùng từ cũ hoặc
 • Thử dùng một cụm từ thay thế

Bước 5 – viết về những điều bạn biết rõ

Bước này có thể hơi khó hơn một chút. Trong thực tế, nhiều học sinh của mình hay mắc lỗi dùng những luận đề rất cao siêu để chứng tỏ mình trong bài thi IELTS. Điều đáng quan tâm ở đây là:

 • Những luận điểm cao siêu thường là những luận điểm phức tạp.
 • Những luận điểm này thương gây khó khăn khi muốn diễn đạt.

Kết quả là người viết càng dễ mắc lỗi sai. Bạn đã thấy được vấn đề chưa? Hãy nhớ rằng đây là một ký thi ngoại ngữ. Giám khảo chỉ muốn kiểm tra năng lực ngôn ngữ của bạn chứ không phải IQ. Hãy luôn ghi nhớ điều này. Bạn sẽ thấy bất ngờ với kết quả mình đạt được. Điều mình muốn nói ở đây là bạn không nên viết ra những điều mà mình còn mơ hồ. Lúc đó, hãy tìm những luận điểm, những lý do, những ví dụ khác để thay thế.

Như vậy, quy trình của chúng ta đến hiện tại gồm:

 • Nếu bạn cảm thấy những cụm từ mình dùng không ổn, đừng dùng chúng (đọc lên để nghe)
 • Hãy cân nhắc việc liều lĩnh dùng những từ vựng khó. nếu việc liều lĩnh này có vẻ hơp lý, cứ việc dùng. (tỉ lệ thưởng/phạt)
 • Nếu việc liều lĩnh không ổn, cân nhắc việc dùng từ cũ hoặc
 • Thử dùng một cụm từ thay thế
 • Nếu không có cách nào hiệu quả, thử viết về một thứ gì khác

Xem 5 bước để tránh sai sót về từ vựng khi viết (P1) 


Nguồn: dcielts

December 13, 2017

0 responses on "5 bước để tránh sai sót về từ vựng khi viết (P2) - IELTS Writing"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016