fbpx
IELTS Planet - Học IELTS online

5 dạng tổ hợp động từ + động từ (P2) – Tự học IELTS

debby-hudson-602285-unsplash


       4. Động từ + Động từ nguyên mẫu (Có TO) hoặc thể -ING

begin prefer
continue remember*
hate* start
like try
love

Ví dụ:

 • The little girl started crying  (= The little girl started to cry.)
  (Bé gái bắt đầu khóc.)
 • I like reading (= I like to read.)
  (Tôi thích đọc sách.)

Sử dụng remember + động từ nguyên mẫu để nói về việc nhắc nhở, và dụng remember + -ING để nói về kí ức:

 • Remember to go to the bank after work.
  (Nhớ đến ngân hàng sau khi xong việc.)
 • I remember going to the beach every summer as a child.
  (Tôi nhớ lúc nhỏ, mỗi mùa hè tôi đều ra biển chơi.)

Sử dụng hate + -ING khi nói về những điều bạn lúc nào cũng ghét / nói chung, và dùng hate + động từ nguyên mẫu để nói về những điều bạn sắp phải làm (nhưng bạn không muốn làm). Ví dụ:

 • I hate waiting in line.
  (Nói chung tôi chán ghét việc xếp hàng.)
 • I hate to ask you for money yet again… but could you lend me $10?
  (Tôi không muốn mượn tiền bạn nữa… nhưng bạn có thể cho tôi mượn $10 không?)

       5. Động từ + Tân ngữ + Thể đơn (Không có TO)

let
make
help
have

Ví dụ:

 • The teacher doesn’t let us use cell phones during class.
  (Giáo viên không cho chúng tôi dùng điện thoại trong giờ học.) (Không sử dụng “let us to use”)
 • I made my son clean his room.
  (Tôi bảo con trai dọn phòng.) (Không dùng “made my son to clean”)
 • Could you help me carry these boxes?
  (Anh giúp tôi vác mấy thùng này được không? (Bạn có thể dùng “help me to carry,” nhưng cách dùng này không phổ biến.)
 • The teacher had each student give a presentation.
  (Giáo viên yêu cầu mỗi học sinh thuyết trình.) (Không dùng “had each student to give”)

Xem 5 dạng tổ hợp động từ + động từ (P1)


Người dịch: Ngọc Hưởng

Nguồn: www.espressoenglish.net

Tháng Năm 16, 2018

0 responses on "5 dạng tổ hợp động từ + động từ (P2) – Tự học IELTS"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016