fbpx
IELTS Planet - Học IELTS online

5 kiểu cấu trúc bài cho bài viết IELTS Writing Task 2 (P2) – IELTS Writing

bags-books-design-683929


       3. Problem and Solution essays (Dạng bài vấn đề và giải pháp)

Trong dạng bài vấn đề và giải pháp, chẳng hạn như đề bài dưới đây, bạn cần suy nghĩ cẩn thận về cách trả lời các câu hỏi đặt ra. Điều quan trọng là bạn phải giải quyết tất cả các phần mà đề bài đã nhắc đến. Phần đầu tiên đề cập đến vấn đề hoặc nguyên nhân và phần hai sẽ đề cập đến giải pháp. Cố gắng chỉ trả lời cho những phần này và không giới thiệu thêm bất kì điều gì khác, nếu không bạn sẽ không trả lời đúng yêu cầu đề bài.

 • Đề bài: Overpopulation is a major problem in many urban centres around the world. What problems does this cause? How can we solve the issue of overpopulation?

Hãy thử cấu trúc này để tổ chức bài luận của bạn:

 • Mở bài
  • Paraphrase lại đề bài
  • Nêu tóm tắt ý chính của bạn
 • Đoạn thân bài 1
  • Nêu ra vấn đề
  • Giải thích vấn đề
  • Giải thích hậu quả (kết quả) của vấn đề này
  • Đưa ra ví dụ
 • Đoạn thân bài 2
  • Nêu ra giải pháp
  • Giải thích giải pháp
  • Đưa ra ví dụ
 • Kết bài
  • Tổng kết lại các ý chính trong bài

       4. Discussion essays (Dạng bài thảo luận)

Trong dạng bài thảo luận, giống như ví dụ dưới đây, đề bài sẽ trình bày cho bạn hai mặt của một vấn đề, và bạn sẽ cần phải xem xét cả hai quan điểm trước khi đưa ra kết luận của mình.

 • Đề bài: In today’s competitive world, many families find it necessary for both parents to go out to work. While some say the children in these families benefit from the additional income, others feel they lack support because of their parents’ absence. Discuss both sides and give your opinion.            

Trong dạng bài này, cấu trúc bài luận của bạn có thể là như sau:

 • Mở bài
  • Paraphrase lại đề bài VÀ/HOẶC nêu ra hai quan điểm đã nhắc tới
  • Câu luận đề (Thesis statement): Nói bạn thích quan điểm nào hơn
 • Đoạn thân bài 1
  • Đưa ra quan điểm thứ nhất
  • Thảo luận về quan điểm này
  • Đưa ra lí do vì sao bạn đồng ý / không đồng ý với quan điểm này
  • Đưa ra ví dụ để bảo vệ cho ý kiến của bạn
 • Đoạn thân bài 2
  • Đưa ra quan điểm thứ hai
  • Thảo luận về quan điểm này
  • Đưa ra lí do vì sao bạn đồng ý / không đồng ý với quan điểm này
  • Đưa ra ví dụ để bảo vệ cho ý kiến của bạn
 • Kết bài
  • Tổng kết lại ý chính trong bài
  • Khẳng định lại ý kiến của bạn

       5. Two-part essays (Dạng bài có 2 câu hỏi)

Trong một dạng bài có hai câu hỏi, chẳng hạn như ví dụ dưới đây, đề bài sẽ cho bạn hai câu hỏi để giải quyết. Bạn phải trả lời cả hai câu hỏi một cách đầy đủ, nếu không khả năng cao bạn sẽ nhận được điểm thấp cho bài viết của mình.

 • Đề bài: In today’s society, success is often measured in terms of wealth and possessions. Do you think these are the best measure of success? What makes a successful person?

Vì vậy, với dạng bài này, tôi đề nghị hãy tổ chức bài viết theo cách sau:

 • Mở bài
  • Paraphrase lại đề bài
  • Trả lời ngắn gọn cho cả hai câu hỏi của đề bài
 • Đoạn thân bài 1
  • Trực tiếp trả lời câu hỏi thứ nhất
  • Giải thích (các) lí do của bạn
  • Mở rộng thêm cho câu trả lời (dẫn chứng, ví dụ, trải nghiệm của bản thân)
 • Đoạn thân bài 2
  • Trực tiếp trả lời câu hỏi thứ nhất
  • Giải thích (các) lí do của bạn
  • Mở rộng thêm cho câu trả lời (dẫn chứng, ví dụ, trải nghiệm của bản thân)
 • Kết bài
  • Tổng kết lại các ý chính

Xin hãy lưu ý rằng những cấu trúc trên đây chỉ là những gợi ý của tôi; bạn không phải nhất nhất làm theo mà có thể chỉnh sửa sao cho phù hợp với những gì bạn muốn viết. Tuy nhiên, tôi vẫn cực kì khuyến khích bạn sử dụng các cấu trúc này để tổ chức các ý tưởng của mình thành các đoạn văn, rồi sau đó phát triển chúng thành một bài luận. Hiểu biết về những cấu trúc bài luận này sẽ giúp bạn là tốt bài thi, quản lý thời gian hiệu quả hơn và trình bày ý tưởng của bạn rõ ràng hơn.

Hãy nhớ sử dụng các từ và cụm từ nối để liên kết các câu và đoạn văn của bạn với nhau, cải thiện điểm số của bạn trong thang điểm Cohesion and Coherence (Sự thống nhất và mạch lạc).


Xem 5 kiểu cấu trúc bài cho bài viết IELTS Writing Task 2 (P1)


Người dịch: Lan Hương

Nguồn: teflexpress.co.uk

Tháng Năm 24, 2018

0 responses on "5 kiểu cấu trúc bài cho bài viết IELTS Writing Task 2 (P2) – IELTS Writing"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016