IELTS Planet - Học IELTS online

5 phương pháp ghi chú hiệu quả (P1) – IP Share

kelly-sikkema-399338


Nếu những ghi chú trong lớp của bạn lộn xộn, không được tổ chức và không rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn sẽ không nhận được nhiều sự hữu ích từ chúng. Điều này không liên quan gì đến việc chữ viết tay của bạn gọn gàng như thế nào – đó là về những ghi chú của bạn được cấu trúc như thế nào.

Một trong những cách hiệu quả nhất để ghi nhớ (và hiểu) những gì bạn đang học trong lớp là ghi chép hiệu quả trong lớp học.


Tại sao kỹ năng ghi chú lại quan trọng?

Ghi chú tốt hơn sẽ giúp bạn nhớ các khái niệm, phát triển các kỹ năng học tập có ý nghĩa và hiểu rõ hơn về một chủ đề. Ghi chú hiệu quả thậm chí sẽ dẫn đến ít căng thẳng hơn khi giờ kiểm tra đến!

Học cách ghi chép cho việc học tập tốt hơn trong lớp giúp cải thiện việc gợi nhớ và hiểu về những gì bạn đang học vì:

 • Đảm bảo bạn đang tích cực lắng nghe những gì giáo viên đang nói
 • Yêu cầu bạn suy nghĩ về những gì bạn đang viết
 • Giúp bạn tạo sự kết nối giữa các chủ đề
 • Dùng như là tài liệu ôn tập chất lượng cho sau giờ học trên lớp

Sử dụng các chiến lược ghi chú khác nhau là rất quan trọng, đặc biệt khi bạn lên học trường trung học và chuyển tiếp lên cao đẳng hoặc đại học.

Có một số kỹ thuật ghi chú bạn có thể sử dụng để bắt đầu ghi chú tốt hơn trong lớp học.


Hãy thử cả 5 phương pháp này để tìm kiếm phương pháp ghi chú tốt nhất cho bạn!


       1. Phương pháp Cornell

Phương pháp ghi chú Cornell giúp tổ chức các ghi chú trong lớp thành các tóm tắt dễ hiểu. Phương pháp này có hiệu quả vì các ý chính, các chi tiết, những gợi ý học tập và tóm tắt đều được viết ở một nơi.

>> Ưu điểm:

 • Ghi chú được sắp xếp gọn gàng, tóm tắt và dễ ôn tập
 • Cho phép bạn rút ra các ý tưởng và khái niệm chính

>> Nó trong như thế nào?

Tờ giấy được chia thành 3 phần: lề 2,5 inch ở bên trái, phần tóm tắt 2 inch ở phía dưới và phần ghi chú chính trong lớp rộng 6 inch.

>> Sử dụng nó như thế nào?

 • Sử dụng phần ghi chú chính để ghi chú trong quá trình học.
 • Sử dụng phần gợi ý để ôn lại các ghi chú của bạn. Sau giờ học, viết ra những điều bạn cần phải ghi nhớ và sự gợi nhắc cho từng ý chính. Bạn cũng có thể sử dụng phần này cho các từ vựng và câu hỏi nghiên cứu. Bạn cũng có thể sử dụng phần này cho các từ vựng và câu hỏi học tập.
 • Trong phần tóm tắt ở dưới cùng, viết tóm tắt các ghi chú của bạn. Đây là nơi bạn sẽ làm nổi bật những ý chính.

       2. Phương pháp vẽ bản đồ

Phương thức ghi chú Vẽ Bản Đồ là một cách trực quan hơn để tổ chức các ghi chú lớp học của bạn. Kỹ thuật này rất hữu ích khi tìm hiểu về mối quan hệ giữa các chủ đề.

>> Ưu điểm:

 • Hữu ích cho những người học bằng thị giác, những người gặp khó khăn với việc học tập từ các ghi chú.
 • Giúp bạn nhớ và kết nối các mối quan hệ giữa các chủ đề.

>> Nó trông như thế nào?

Trang giấy được sắp xếp theo chủ đề. Các chủ đề chính phân nhánh thành các chủ đề phụ với thông tin chi tiết về từng chủ đề.

>> Sử dụng nó thế nào?

 • Khi ở trong lớp học, hãy bắt đầu bản đồ với chủ đề chính.
 • Phân nhánh chủ đề chính, viết tiêu đề cho mỗi chủ đề phụ.
 • Viết bất kỳ ghi chú quan trọng nào xuống phía bên dưới mỗi chủ đề phụ.
 • Tiếp tục công thức này.

(Còn nữa)


Người dịch: Hải Nam

Nguồn: oxfordlearning

July 6, 2018

0 responses on "5 phương pháp ghi chú hiệu quả (P1) - IP Share"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016