IELTS Planet - Học IELTS online

5 phương pháp ghi chú hiệu quả (P2) – IP Share

dan-gold-382057


       1. Phương pháp phác thảo

Phương pháp ghi chú phác thảo sử dụng tiêu đề và dấu đầu dòng để tổ chức các chủ đề.

Phương pháp này hữu ích nhất khi tìm hiểu về các chủ đề bao gồm rất nhiều chi tiết.

>> Ưu điểm

 • Cho phép ghi chú được sắp xếp gọn gàng.
 • Dễ dàng để thấy mối quan hệ giữa các chủ đề chính và chủ đề phụ.
 • Dễ dàng để biến các ý thành các câu hỏi học tập.

>> Nó trông như thế nào?

Mỗi phần bắt đầu với một tiêu đề của chủ đề chính. Mỗi chủ đề phụ và lập luận hỗ trợ được viết bên dưới tiêu đề thích hợp.

>> Sử dụng nó như thế nào?

 • Trong một bài học, hãy bắt đầu ghi chú của bạn với một dấu đầu dòng và viết ra chủ đề chính.
 • Đặt chủ đề phụ đầu tiên dưới chủ đề chính và hơi thụt vào phía bên phải.
 • Liệt kê bất kỳ chi tiết nào bên dưới tiêu đề của bạn và hơi sang phải.

       4. Phương pháp biểu đồ

Phương pháp ghi chú biểu đồ sử dụng các cột để sắp xếp thông tin. Phương pháp này rất hữu ích cho các bài học bao gồm rất nhiều sự kiện hoặc mối quan hệ giữa các chủ đề.

>> Ưu điểm:

 • Các sự kiện được tổ chức và dễ dàng để ôn tập.
 • Làm nổi bật những thông tin chính cho mỗi chủ đề.

>> Nó trông như thế nào?

Trang giấy được chia thành các cột được gắn nhãn theo danh mục. Chi tiết của từng danh mục được điền vào các hàng bên dưới.

>> Sử dụng nó như thế nào?

 • Khi thông tin về một danh mục được đề cập, hãy ghi nó xuống dưới cột thích hợp.
 • Khi chủ đề tiếp theo bắt đầu dời xuống một hàng và bắt đầu lại.

       5. Phương pháp viết câu

Phương pháp ghi chú viết câu chỉ đơn giản là viết ra từng chủ đề như một câu ghi chú. Phương pháp này phù hợp cho các bài học có nhịp độ nhanh, nơi có nhiều thông tin được đề cập đến.

>> Ưu điểm:

 • Việc ghi chép các ý chính giúp bạn xác định thông tin nào là quan trọng và thông tin nào không quan trọng.
 • Bạn có thể bao quát rất nhiều chi tiết và thông tin một cách nhanh chóng.
 • Các ghi chú được đơn giản hóa để nghiên cứu và ôn tập.

>> Nó trông như thế nào?

Mỗi dòng trên trang giấy là chủ đề mới và riêng biệt. Để sắp xếp ghi chú của bạn tốt hơn, bạn có thể sử dụng tiêu đề cho mỗi chủ đề chính.

>> Sử dụng nó như thế nào?

 • Viết ra những thông tin quan trọng mà giáo viên đã nhấn mạnh. Điều này có thể ở dạng câu hoặc dạng ý.
 • Bắt đầu một câu hoặc ý mới cho từng chi tiết mới.
 • Sử dụng các đề mục để tổ chức các ý theo chủ đề chính.

Các điểm số tốt hơn bắt đầu với các ghi chú tốt hơn!

Ghi chú có tổ chức và chu đáo có thể giúp cải thiện sự hiểu biết của bạn và việc nhớ lại những gì bạn đã học được trong lớp học. Hãy thử các phương pháp ghi chú này trong các buổi học tiếp theo của bạn và xem phương pháp nào phù hợp nhất với bạn!


Xem 5 phương pháp ghi chú hiệu quả (P1)


Người dịch: Hải Nam

Nguồn: oxfordlearning

July 6, 2018

0 responses on "5 phương pháp ghi chú hiệu quả (P2) – IP Share"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016