IELTS Planet - Học IELTS online

5+ Sai lầm ngữ pháp phổ biến trong bài thi Viết IELTS (P1) – IELTS Writing

8507558775_2ef53d525d_b


Tôi đã xem xét hàng ngàn bài thi Viết học thuật về IELTS và tôi đã nhận thấy những lỗi sai về ngữ pháp IELTS bị lặp đi lặp lại. Các lỗi sai thường xuyên là thông thường  khi học một ngôn ngữ mới, nhưng nếu hơn 50% câu của bạn có một lỗi duy nhất trong đó, bạn sẽ nhận được từ điểm 6 trở xuống trong bài kiểm tra. Vì vậy, việc có các câu hoàn hảo trong hầu hết mọi lúc là khá quan trọng!

Dưới đây là một số lỗi IELTS phổ biến nhất mà tôi thường xuyên thấy, có nghĩa là có khả năng bạn cũng đang mắc phải chúng! Tuy nhiên, chúng có thể dễ dàng tránh được một khi bạn nhận biết được chúng. Biết được những lỗi IELTS phổ biến nhất và sửa chúng ngay bây giờ thông qua thực hành sẽ nâng cao điểm số của bạn.


       1. Sử dụng các dạng rút gọn
Các dạng rút gọn được sử dụng thường xuyên trong khi nói tiếng Anh để rút ngắn các từ. Tuy nhiên, chúng không nên được sử dụng trong các kỳ thi Viết IELTS. Bạn sẽ mất điểm một cách ngớ ngẩn vì mắc  những sai lầm ngữ pháp IELTS phổ biến này.
Vì vậy, thay thế việc sử dụng các dạng rút gọn bằng:

 • Cannot thay vì Can’t
 • Do not thay vì Don’t
 • I will thay vì  I’ll
 • It is thay vì It’s

       2. Chèn số thay vì từ
Tương tự như trên, một trong những sai lầm ngữ pháp IELTS tôi thường thấy là các sinh viên gõ một số thay vì viết ra từ cho số đó. Dạng viết tắt này có vị trí của nó trong một số hình thức viết, nhưng không nên được sử dụng trong kỳ thi Viết IELTS.
Ví dụ sai:

 • “Recent research shows that only 2 out of 10 individuals around the world today do not have mobile phones.”

Ví dụ đúng:  

 • “Recent research shows that only two out of ten individuals around the world today do not have mobile phones.”
  (Nghiên cứu gần đây cho thấy chỉ có hai trong mười cá nhân trên toàn thế giới ngày nay không có điện thoại di động.)

       3. Kết hợp hai câu hoàn chỉnh với dấu phẩy

Tôi thấy điều này hết lần này đến lần khác. Thật không may, bạn không thể kết hợp hai câu hoàn chỉnh chỉ bằng dấu phẩy. Bạn phải sử dụng dấu chấm phẩy (;) hoặc kết hợp (and/or/but) (và / hoặc / nhưng).

Ví dụ sai:  

“This is because more ways of communication are now available, people are now being connected through mobile phones and a range of network devices.”

Ví dụ chính xác:

“This is because more ways of communication are available and people are being connected through mobile phones and a range of network devices.”

(Điều này là do hiện nay có nhiều cách giao tiếp hơn sẵn có và mọi người đang được kết nối thông qua điện thoại di động và một loạt các thiết bị mạng.)


       4. Thêm ‘s’ hoặc ‘es’ vào danh từ không đếm được

Có một số danh từ bằng tiếng Anh không thể đếm được, và do đó bạn KHÔNG BAO GIỜ làm cho chúng trở thành số nhiều bằng cách thêm ‘s’ hoặc ‘es’ .Chúng sẽ luôn xuất hiện ở dạng số ít. Có khá nhiều danh từ không đếm được, nhưng ba lỗi ngữ pháp IELTS mà tôi nhiều lần thấy xảy ra với:

Advice (Lời khuyên)

Information (Thông tin)

Research (Nghiên cứu)

Nếu danh từ không đếm được, bạn không thể sử dụng:

A plural verb (Một động từ số nhiều)

Ví dụ sai:

 • “Recent researches have shown…”

Thay vào đó, nó nên là:

 • “Recent research has shown…”
  (Nghiên cứu gần đây đã cho thấy…)

A number (Một số)

Ví dụ sai:

 • “Three advices I would give…”

Thay vào đó, nó sẽ là:

 • “Three pieces of advice I would give…”
  (Ba lời khuyên tôi sẽ đưa ra …)

A few, a couple, many, a number of (Một vài, một cặp, nhiều, một số)

Ví dụ sai:

 • “A number of information shows…”

Thay vào đó, nó sẽ là:

 • “A lot of information shows…”
  (Rất nhiều thông tin cho thấy …)

       5. Sử dụng ‘The’ đúng

Lạm dụng mạo từ là một trong những lỗi sai IELTS phổ biến nhất của sinh viên ESL (sinh viên học Tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai). Đối với nhiều người học, mạo từ không phải là một phần của ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, vì vậy việc học nó bằng tiếng Anh làm cho nó khó gấp đôi. Dưới đây là một số nguyên tắc để giúp bạn sử dụng ‘the’ theo cách chính xác.

 • Chúng ta sử dụng ‘the’ trước:

Các địa điểm có tên gọi chỉ một nhóm đảo hoặc tiểu bang:  the USA, the UK, the Middle East, the UAE (Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Trung Đông, các tiểu vương quốc Ả  Rập)

Các con số quan trọng:  the first of day of the month, the second survey shows (ngày đầu tiên của tháng, cuộc khảo sát thứ hai cho thấy)

So sánh nhất:  the shortest, the longest, the lowest, the highest (ngắn nhất, dài nhất, thấp nhất, cao nhất)

Các danh từ khi bạn đang nói về một người, địa điểm hay một vật cụ thể: the government of India, the river in Calcutta, India, the man across the street has a beard (chính phủ Ấn Độ- con sông ở Calcutta, Ấn Độ- người đàn ông có râu bên kia đường)

Các danh từ về nơi chỉ có duy nhất trên toàn thế giới: the internet, the environment, the ozone layer, the atmosphere (môi trường, tầng ôzôn, bầu khí quyển)

 • Chúng ta không sử dụng ‘the’ trước:

Một địa điểm riêng lẻ hoặc quốc gia: Germany, India, Korea (Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc)

Các danh từ khi bạn nói về một cách chung chung nhiều hơn một lần. Ở đây thông thường từ này chuyển thành dạng số nhiều: governments around the world; rivers in India; many men have beards (các chính phủ trên khắp thế giới; sông ở Ấn Độ; nhiều người đàn ông có râu)


Người dịch: Ly

Nguồn: magoosh.com

 

Tháng Tám 15, 2018

0 responses on "5+ Sai lầm ngữ pháp phổ biến trong bài thi Viết IELTS (P1) - IELTS Writing"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2019