IELTS Planet - Học IELTS online

7 nguyên tắc ngữ pháp sĩ tử thi IELTS cần biết (P5) – Tự học IELTS

iris-juana-114599


Nguyên tắc 6: Tính từ so sánh

Thí sinh nên lưu ý sử dụng tính từ thường xuyên khi được yêu cầu mô tả về sự vật hay con người, bởi đây là minh chứng rõ ràng nhất cho vốn từ vựng đa dạng của thí sinh, tiêu biểu trong các phần thi IELTS Speaking và Writing. Khi làm phép so sánh, các tính từ so sánh nhất và so sánh hơn sẽ cần được sử dụng, tùy thuộc vào ý mà thí sinh muốn diễn đạt. Dưới đây là một vài nguyên tắc mà thí sinh tự học IELTS cần ghi nhớ khi sử dụng tính từ so sánh:

1. Hầu hết các tính từ một âm tiết đều có đuôi -er ở dạng so sánh hơn và đuôi -est ở dạng so sánh nhất.

Ví dụ:

 • My plan is safer than yours. <Kế hoạch của tôi an toàn hơn của cậu.>
 • This is the safest plan of them all. <Đây là kế sách an toàn nhất trong số đó rồi.>

2. Tính từ hai âm tiết có thể có đuôi -er hoặc more đứng trước tính từ dạng nguyên thể khi so sánh hơn, và đuôi -est hoặc the most đứng trước tính từ dạng nguyên thể khi so sánh nhất.

Trong hầu hết các trường hợp thì tất cả các cách này đều được sử dụng. Ví dụ:

 • This is a simpler version of what I’ve just said. <Đây là phiên bản đơn giản hơn của cái mà tôi vừa nói.>
 • I’ve never lifted a heavier bag. <Tôi chưa bao giờ phải vác cái túi nào nặng hơn thế này.>
 • This is the narrowest path I’ve ever walked on. <Đây là cung đường hẹp nhất mà tôi từng đi.>
 • His was the most complete answer I got. <Câu trả lời của anh ta là câu trả lời hoàn chỉnh nhất mà tôi được nghe.>

3. Tính từ có ba hoặc nhiều hơn ba âm tiết có more đứng trước tính từ dạng nguyên thể khi so sánh hơn và the most đứng trước tính từ dạng nguyên thể khi so sánh nhất.

Ví dụ:

 • I’ve never heard a more beautiful song. <Tôi chưa bao giờ được nghe bài hát nào hay hơn thế này.>
 • This is the most interesting story I’ve ever read. <Đây là câu chuyện thú vị nhất tôi từng đọc.>

4. Chú ý những tính từ bất quy tắc dưới đây:

 • good ⇒ better ⇒ the best
 • bad ⇒ worse ⇒ the worst
 • far ⇒ farther ⇒ the farthest
 • little ⇒ less ⇒ least

Trong bài thi IELTS, thí sinh sẽ muốn sử dụng linh hoạt các tính từ để chứng minh vốn từ vựng đa dạng, tuy nhiên cần chú ý các lỗi sai chính tả/đánh vần khi làm bài thi IELTS Writing.

1. Tính từ kết thúc bằng phụ âm + y: Chữ y thay đổi thành i khi biến đổi dạng của tính từ sang dạng có đuôi -er hoặc -est.

Ví dụ:

 • Shiny ⇒ shinier ⇒ shiniest
 • Icy ⇒ icier ⇒ iciest

2. Tính từ kết thúc bằng chữ e: Chữ e sẽ bị lược bỏ khi biến đổi tính từ thành dạng có đuôi -er hoặc -est.

Ví dụ:

 • Polite ⇒ politer ⇒ politest
 • Gentle ⇒ gentler ⇒ gentlest

3. Tính từ kết thúc bằng phụ âm nhưng trước phụ âm đó là một nguyên âm thì khi biến đổi sang tính từ so sánh có đuôi -er hoặc -est thì sẽ nhân đôi phụ âm đó.

Ví dụ:

 • Big ⇒ bigger ⇒ biggest
 • Red ⇒ redder ⇒ reddest
 • Sad ⇒ sadder ⇒ saddest

Hoàn thành những câu dưới đây bằng cách điền vào chỗ trống dạng đúng của tính từ (so sánh hơn hoặc so sánh nhất):

 1. This is the ___(fast) route to our destination.
 2. The salad your mom makes is ___(delicious) than this one.
 3. His report is ___(comprehensive) than I expected it to be.

Xem 7 nguyên tắc ngữ pháp sĩ tử thi IELTS cần biết (P4)


Người dịch: Minh Anh

Nguồn: fluentu

Tháng Hai 28, 2018

0 responses on "7 nguyên tắc ngữ pháp sĩ tử thi IELTS cần biết (P5) - Tự học IELTS"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2019