IELTS Planet - Học IELTS online

8 Tip cho dạng Classification Questions – IELTS Reading

24-Counting-and-Sorting-Bears-Activity-Box2


Classification questions là dạng bài yêu cầu bạn phải phân loại thông tin nhận được từ bài đọc. Việc phân loại này thường theo ý kiến của tác giả hoặc theo thời gian, địa điểm. 

Để xử lý dạng bài này, bạn chỉ cần làm theo 8 tip sau đây: 

  1. Đọc hướng dẫn thật cẩn thận.
  2. Nắm chắc có bao nhiêu thông tin cần phải phân loại và loại chữ cái bạn cần sử dụng.
  3. Đọc kỹ thông tin và đừng nhầm lẫn các chữ viết tắt của từng loại với nhau.
  4. Đọc câu hoặc cụm từ và xác định từ khóa. 
  5. Làm từng câu một và tìm trong đoạn văn vị trí của thông tin được nhắc tới.
  6. Các câu hỏi có thể không theo thứ tự như trong đoạn văn và từ ngữ có thể sẽ khác so với văn bản, vì vậy bạn hãy tìm từ đồng nghĩa hoặc cách diễn đạt tương đương.
  7. Khi bạn tìm thấy được thông tin liên quan trong đoạn văn, đọc cẩn thận và tìm câu trả lời.
  8. Không được để trống bất kì câu nào.

Nguồn: ielts-mentor.com

September 19, 2017

0 responses on "8 Tip cho dạng Classification Questions - IELTS Reading"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016