IELTS Planet - Học IELTS online

9 điều mà người học tiếng Anh nên biết về từ điển (P3) – Tự học IELTS

thought-catalog-366982


7. [T] hay [I]

Một động từ có thể là ngoại động từ, nội động từ, hoặc cả hai. Đơn giản mà nói, những động từ luôn cần có tân ngữ là [T] (ngoại động từ). Ví dụ, “kill” (giết) là một ngoại động từ trong câu “John had to kill the horse” (John phải giết con ngựa), trong khi những từ không cần tân ngữ được đánh dấu là [I] (nội động từ): “My grandfather died peacefully in bed.” (Ông tôi nằm trên giường ra đi thanh thản.) Nhưng một số động từ có thể vừa là ngoại động từ vừa là nội động từ:

  • Break (T): Bọn nó làm gãy bút chì của cậu ấy. (có tân ngữ)
  • Break (I): Ghế của cậu ấy gãy vào giữa buổi phỏng vấn. (không có tân ngữ)

Capture

Lưu ý: Việc kiểm tra xem một động từ là ngoại hay nội động từ là rất quan trọng vì bạn không thể dùng nội động từ trong thể bị động. Ví dụ, động từ “happen” (xảy ra) là một nội động từ và nếu nói It was happened twice this year” (Nó đã bị xảy ra hai lần trong năm nay.) là sai; mà bạn phải nói “It happened twice this year. (Nó đã xảy ra hai lần trong năm nay.)


8. [C] hay [U]

Một trong những việc quan trọng khi tra danh từ trong từ điển là xem nó có đếm được hay không. Bạn có thể đọc thêm ở đây.

Capture


9. Ví dụ

Hãy dành thời gian đọc tất cả các ví dụ của từ bạn đang tra nghĩa. Đó là những câu mẫu rất tốt giúp bạn học cách sử dụng đúng của từ đó. Ví dụ, chúng ta đều biết “tiring” và “tired” (mệt mỏi) đều là tính từ, nhưng từ tired được dùng cho người, như trong câu I’m so tired I could sleep for a week.”  (Tôi quá mệt mỏi, tôi có thể ngủ cả tuần liền.) trong khi tiring dùng cho vật, người hoặc sự việc khiến bạn mệt mỏi, như  We’ve all had a long tiring day. (Chúng tôi có một ngày dài mệt mỏi.)

Capture

Cũng đừng quên rằng một cuốn từ điển tốt cho người học tiếng Anh sẽ có tất cả những thông tin bạn cần. Bạn có thể tìm hiểu xem từ điển nào phù hợp với trình độ tiếng Anh của bạn ở đây.


Xem 9 điều mà người học tiếng Anh nên biết về từ điển (P2) – Tự học IELTS


Người dịch: Linh Chi

Nguồn: ieltsjuice.com

March 15, 2018

0 responses on "9 điều mà người học tiếng Anh nên biết về từ điển (P3) - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016