IELTS Planet - Học IELTS online

9 lỗi gây xấu hổ mà công cụ kiểm tra chính tả bỏ sót – Tự học IELTS

Worried young attractive businesswoman sitting at table and looking at laptop screen while touching temples. Front view with big window and blurry green view outside in background.


Công cụ kiểm tra lỗi chính tả không thể luôn cứu bạn.


Sau cùng thì một trong những mánh lới của tiếng Anh là bạn có thể thay đổi vị trí 2 hoặc 3 chữ cái để có một từ mới với ý nghĩa hoàn toàn khác. Ví dụ như bạn đang gõ từ “being” và bạn đã nhầm lẫn vài chữ cái “benig” có thể không phải là một từ có nghĩa, nhưng “begin” và “bring” thì lại là những từ có nghĩa, chưa kể đến “benign”, và công cụ kiểm tra chính tả của bạn, tùy thuộc vào ngữ cảnh , có thể bỏ sót những lỗi như vậy.


Sự nhầm lẫn giữa “being” (là/thì/ở), “bring” (mang) và “begin” (bắt đầu) mặc dù có thể xảy ra nhưng không đến nổi mang đến sự xấu hổ. Trường hợp tương tự với những từ thường dễ bị nhầm lẫn như “affect” (ảnh hưởng)/”effect” (hiệu ứng)  và “compliment” (khen)/complement (bổ sung). Vậy những cặp từ nhầm lẫn nào mà công cụ kiểm tra chính tả của bạn có thể bỏ sót làm cho cho người đọc phì cười?


       1. Socialite (người có địa vị xã hội) / socialist (chủ nghĩa xã hội)

Không hoàn toàn đối lập nhau, nhưng hai từ hoàn toàn không giống nhau.
a socialite party (Nhóm hoạt động xã hội) có ý nghĩa hoàn toàn khác với a socialist party (nhóm chủ nghĩa xã hội)


       2. Definitely (chắc chắn) / defiantly (thử thách)

Nhầm lẫn hai từ này, thì bạn sẽ bị hiểu lầm sự chắc chắn với sự thử thách.

  • Even though you are definitely still interested in that job, you may not feel quite defiant about it.
    (Mặc dù bạn chắc chắn vẫn hứng thú với công việc đó, bạn có thể không cảm thấy thử thách về nó.)

       3. Marital (hôn nhân) / martial (võ thuật)

Như mọi người đều thích câu chuyện ngôn từ ‘all’s fair in love and war’ (Tình yêu và chiến tranh thì đều không có lý lẽ), nhầm lẫn giữa hôn nhân và chiến tranh không phải là ý tưởng hay.

  • Even if your marital dispute has martial overtones, the distinction is still pretty important.
    (Kể cả khi hôn nhân của bạn có dư âm chiến tranh, sự khác biệt vẫn khá quan trọng.)

       4. Tortuous (quanh co) / torturous (tra tấn)

Một chuyến đi dài mệt mỏi có thể là ngữ cảnh của 2 từ này. Nhưng bạn đang nhầm lẫn vì bưu thiếp từ Magaluf tất nhiên không phải là “torturous” (quanh co) hoặc ‘full of pain and suffering’. (đau đơn và tổn thương).


       5. Septic (nhiễm khuẩn) / sceptic (hoài nghi) / skeptic (hoài nghi)

Sẽ tốt hơn nếu như bạn không đề cập về bạn mình như một ‘hệ thống thoát nước’ ngay cả khi bạn là một người cẩn thận: hãy bảo đảm chữ ‘c’ (hoặc chữ ‘k’ tiếng Anh ở Bắc Mĩ) không bị sót.


       6. causal (nguyên nhân) /  casual (đơn giản)

Nếu bạn ngụ ý một kết nối trực tiếp – causal (nguyên nhân) – giữa hai điều, bạn đã không cố gắng giấu đi bản chất “casual” (đơn giản) hoặc “relaxed” (thoải mái) của kết nối.


       7. Dessert (món tráng miệng) /  desert (sa mạc)

Một lát bánh anh đào (dessert) không giống với sa mạc Sahara (desert). Sự nhầm lẫn giữa một chữ ‘s’ và 2 chữ ‘s’ có thể trở nên tồi tệ khi cụm từ ‘just deserts’ được sử dụng. ‘just deserts’ nói về sự hậu quả xứng đáng (deserve) của một người nào đó. (một chữ ‘s’).


       8. heroin (chất gây nghiện) /  heroine (nữ anh hùng)

Mặc dù mọi người có thể hiểu rằng bạn đang nói về Lizzie Bennett, bạn có thể gây ra một tràng cười khi vô tình sử dụng nhầm từ ‘I love this heroin above all others!’ (Tôi yêu chất gây nghiện này hơn tất cả!)


       9. public (công cộng) /  pubic (khu vực nhạy cảm)

Sự xấu hổ khi vô tình nói về khu vực nhạy cảm trên cơ thể thay vì địa điểm công cộng là không thể tả nổi.


Người dịch: Đức

Nguồn: blog.oxforddictionaries.com

Tháng Tám 14, 2018

0 responses on "9 lỗi gây xấu hổ mà công cụ kiểm tra chính tả bỏ sót - Tự học IELTS"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2019