IELTS Planet - Học IELTS online

American English là gì? – Tự học IELTS

Thuật ngữ American English (or North American English) nói đến tiếng Anh được sử dụng trong nói và viết ở Mỹ và Canada. Nếu xét cụ thể hơn (và cũng thông dụng hơn), thì American English nói đến các loại tiếng Anh được sử dụng ở trong nước Mỹ. American English (AmE) là loại phương ngữ tiếng Anh đầu tiên xuất hiện và phát triển bên ngoài nước Anh. “Đây là nền tảng của một ngôn ngữ có ý thức, có hệ thống – tiếng Anh của người Mỹ”, Richard W. Theo Bailey trong sách Speaking American (2012) thì: “American English đã bắt đầu phát triển ngay sau cuộc Cách mạng giải phóng, và người phát ngôn chuẩn xác nhất của thứ tiếng này chính là ngài Noah Webster hay càu nhàu….”


brendan-church-182736


“American English là một trong những thứ tiếng Anh có sức ảnh hưởng và quyền lực nhất trên thế giới hiện nay. Có rất nhiều lý do cho điều này: Thứ nhất, Mỹ hiện nay là cường quốc số một trên thế giới, chính sức mạnh đó đã mang lại một ảnh hưởng to lớn cho American English… Thứ hai, ảnh hưởng chính trị của Mỹ còn được quảng bá thông qua văn hóa đại chúng (American pop culture), đặc biệt là sự phổ biến quốc tế của các bộ phim Mỹ (điện ảnh Mỹ, tất nhiên), và âm nhạc Mỹ … Thứ ba, American English có được tầm quan trọng trên toàn cầu như ngày nay cũng một phần rất lớn gắn liền với sự phát triển nhanh chóng đột ngột của công nghệ truyền thông. ”

(Andy Kirkpatrick, World Englishes: Implications for International Communication and English Language Teaching. Cambridge University Press, 2007).


Một số đặc điểm của tiếng Anh – Mỹ và tiếng Anh – Anh

“Bạn có thể thấy bản chất thực dụng của người Mỹ trong tiếng Anh của họ, từ chuyện sử dụng những từ ngắn (math – maths, cookbook – cookery book, v.v), cắt bớt các kí tự (color – colour), và cả việc viết những câu ngắn (“I’ll see you Monday” với “on Monday”). Sự đặc trưng này có thể được đúc kết như một nguyên tắc hay châm ngôn của người Mỹ: “Hãy sử dụng ít ngôn ngữ nhất có thể”.

“Bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy những trường hợp mà tiếng Anh-Mỹ đã loại bỏ bớt nhiều dạng bất quy tắc của một số từ. Chẳng hạn như sử dụng burn, burned, burned, thay vì burnt ở cột 3 như trong Anh-Anh), bỏ đi “shall” và chỉ giữ lại “will” để nói về tương lai, sử dụng từ “have” theo một cách thông thường là “Do you have….?” chứ không dùng “Have you….?”, và nhiều trường hợp khác nữa.”

(Zoltán Kövecses, American English: An Introduction. Broadview, 2000)


Ảnh hưởng tiêu cực đến tiếng địa phương?

“Chất giọng địa phương Anh – Mỹ có số phận cuối cùng thế nào trong thiên niên kỉ mới vẫn còn là một đề tài tranh luận của công chúng và các phương tiện truyền thống, tuy nhiên, đối với các nhà ngôn ngữ học, họ không thấy đây là vấn đề quá lớn. Các khảo sát về chất giọng địa phương hiện nay vẫn còn dựa chủ yếu trên hệ thống ngữ âm, đặc biệt là hệ thống nguyên âm, chứ không phải dựa trên những từ vựng đơn lẻ, hay những chi tiết vụn vặt về cách phát âm. Điều này cho thấy giọng địa phương của người Mỹ vẫn còn có sức sống rất mạnh mẽ trong thời buổi hiện đại, thậm chí một số phương diện khác của nó còn được phát triển tiến bộ hơn so với quá khứ.”
(Walt Wolfram and Natalie Schilling-Estes, American English: Dialects and Variation, 2nd ed. Blackwell, 2006)


Sự khác nhau giữa tiếng Anh – Mỹ và tiếng Anh – Anh

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ đối với các danh từ tập hợp (các từ ở dạng số ít nhưng lại mang nghĩa số nhiều như committee, family, government, enemy) cũng là một điểm khác nhau giữa Anh-Mỹ và Anh-Anh. Trong Anh-Mỹ, động từ đi với những danh từ thường được chia ở số ít, nhưng ở Anh-Anh thì các danh từ này có lúc lại được theo sau bởi động từ ở thể số nhiều và các đại từ số nhiều.

VD:

>> AmE: “The government has decided that it has to launch a campaign.”

>> BrE: “The government have decided that they have to launch a campaign.”

Bạn cũng có thể thấy rõ sự khác biệt trong những bản tin nói về thể thao như ví dụ sau:

>> “AmE Mexico wins against New Zealand.”

>> “BrE Mexico win against New Zealand.”


Tuy nhiên, trong Anh-Mỹ, những từ như staff, police cũng hay dùng với động từ chia ở thể số nhiều… Và mặc dù các danh từ tập hợp thường được dùng với các động từ chia ở số ít, người Mỹ vẫn sử dụng các đại từ số nhiều để nói về chúng (Levin 1998)


Người dịch: Lan Hương

Nguồn: thoughtco.com

December 3, 2017

0 responses on "American English là gì? - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016