IELTS Planet - Học IELTS online

All posts by nunus

18

Feb'18

Các cụm động từ dùng để nói về thời thơ ấu (P2) – IELTS Speaking

6. Get on with: hòa hợp Did you get on well with your siblings? Yes, I did. I got on …

Read More

18

Feb'18

11 kênh Podcast giúp bạn giỏi nghe nói (P3) – IELTS Listening

9. Culips ESL Podcast (iTunes – website) Cho dù bạn chỉ có thể nói “hello” bằng tiếng Anh hoặc có thể …

Read More

18

Feb'18

11 kênh Podcast giúp bạn giỏi nghe nói (P2) – IELTS Listening

5. Splendid Speaking (iTunes – website) Hãy nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn để hoàn thiện bằng cách dành …

Read More

12

Feb'18

Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn khi nói về tương lai (P2) – Tự học IELTS

4. Lý do không sử dụng “going to” Thông thường thì không có sự khác biệt rõ rệt giữa “going …

Read More

12

Feb'18

8 bước đọc hiểu tiếng Anh đơn giản (P2) – Tự học IELTS

Đặt câu hỏi cho bản thân khi đang đọc và sau khi đọc Một cuốn sách có nhiều thứ đáng …

Read More

12

Feb'18

Dạng bài Problem and Solution trong Task 2 (P3) – IELTS Writing

Ở mức độ câu, cấu trúc bài của bạn sẽ giống như thế này: Mở bài Câu 1 – Paraphrase …

Read More

12

Feb'18

45 từ tiếng Anh có nguồn gốc từ ngôn ngữ khác (P5) – IP Share

Nguồn gốc từ tiếng Yiddish: Có thể bạn chưa bao giờ nghe đến tiếng Yiddish, nhưng nó là một ngôn …

Read More

12

Feb'18

16 trang web giúp bạn “nạp” thật nhiều từ vựng (P2) – Tự học IELTS

7. Thsrs Thsrs giúp bạn tìm được từ ngắn hơn mà vẫn đồng nghĩa với các từ dài. Mặc dù …

Read More

11

Feb'18

15 trang Facebook hay nhất để học tiếng Anh (P2) – Tự học IELTS

Practice English Everyday Practice English Everyday là một nơi tuyệt vời để gặp được những người và cùng nhau luyện …

Read More

11

Feb'18

Các cụm từ hữu ích trong bài thi nói Part 3 (P2) – IELTS Speaking

6. Bình luận ý kiến của mình I know this may sound obvious but … (Tôi biết điều này nghe …

Read More

11

Feb'18

Đại từ nhân xưng trong bài luận IELTS (P2) – IELTS Writing

Đối với bài viết IELTS Writing Task 1 thì sao? Bạn đừng dùng đại từ nhân xưng trong bài viết …

Read More

09

Feb'18

7 nguyên tắc ngữ pháp sĩ tử thi IELTS cần biết (P4) – Tự học IELTS

Nguyên tắc 5: Mạo từ Mạo từ the được sử dụng để nói đến người, sự vật hay sự việc …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016