IELTS Planet - Học IELTS online

Tất cả bài viết bởiNguyễn Hữu Hoàng Hải

11

Th9'17

Cách làm dạng bài Sentence Completion – IELTS Reading

Ở dạng câu hỏi này, đề sẽ cho bạn một vài câu có chỗ trống và nhiệm vụ của bạn …

Đọc thêm

21

Th3'17

Cách làm dạng bài matching ending – IELTS Reading

Ở dạng câu hỏi này, bạn sẽ có một list các câu thiếu mất phần ending và một list các …

Đọc thêm

21

Th3'17

True, False, Not Given – nỗi ám ảnh? – IELTS Reading

Dạng bài “True, False, Not Given” yêu cầu bạn phải xác định xem thông tin trong câu có đúng hay …

Đọc thêm

09

Th3'17

IELTS Listening: Cách tận dụng các khoảng thời gian nghĩ

Trong phần thi Listening, bạn nên tận dụng tốt khoảng thời gian nghỉ giữa các phần. Sẽ có 3 khoảng …

Đọc thêm

08

Th3'17

IELTS Listening: chỉ được nghe một lần

Điều khó nhất tôi nghĩ khi làm bài thi IELTS listening là việc bạn chỉ được nghe đúng một lần. …

Đọc thêm

06

Th3'17

Lời khuyên IELTS: ‘Cách học này không hiệu quả!’

Tôi đã lắng nghe từ những người đã thành công sau khi nghe theo lời khuyên của tôi và cả …

Đọc thêm
IELTS Planet - Học IELTS online 2016