IELTS Planet - Học IELTS online

Bạn biết gì về danh từ không đếm được? – Tự học IELTS

Khó tin rằng, việc sử dụng nhầm lẫn giữa danh từ đếm được (countable nouns) và không đếm được (uncountable nouns) là một trong những vấn để đau đầu nhất của IELTS.


loic-djim-69263


Việc không hiểu rõ hai khá niệm này sẽ gây rắc rối lớn cho bạn không chỉ trong phần thi IELTS Writing mà còn ở trong 2 phần thi IELTS Reading và Listening nữa bởi bạn phải viết đáp án vào phiếu trả lời! Dưới đây là một vài câu đố nho nhỏ dành cho các bạn tự học IELTS. Bạn hãy chọn đáp án đúng trong từng cặp câu sau:


1:

a) I have too many works to do.

b) I have too much work to do.

(Tôi có quá nhiều việc phải làm.)


2:

a) My living room furniture is mostly Italian

b) My living room furniture are mostly Italian.

(Hầu hết các tiện nghi trong phòng khách nhà tôi được sản xuất ở Italy.)


3:

a) After employing this new technique, we will make a huge progress.

b) After employing this new technique, we will make huge progress.

(Sau khi áp dụng kỹ thuật mới này, chúng ta sẽ tiến được một bước tiến lớn.)


4:

a) My kitchen equipment works fine. There is no need to replace it.

b) My kitchen equipments work fine. There is no need to replace them.

(Các thiết bị nhà bếp của tôi đều hoạt động bình thường. Không việc gì phải thay mới cả.)


5:

a) The vocabulary you need for IELTS should be enough.

b) The vocabularies you need for IELTS should be enough.

(Từ vựng bạn cần cho IELTS có lẽ đã đủ.)


6:

a) Travels make people understand other cultures.

b) Travel makes people understand other cultures.

(Du lịch giúp người ta hiểu biết thêm về các nền văn hóa khác.)


7:

a) I try to eat a little food every day because I’m on a diet.

b) I try to eat a few foods every day because I’m on a diet.

(Tôi cố gắng ăn chỉ một ít thức ăn mỗi ngày thôi vì tôi đang ăn kiêng.)


Lưu ý:

Một số danh từ không đếm được cũng có dạng đếm được, nhưng cách sử dụng và nghĩa của chúng không giống nhau. Ví dụ như, từ “time” (thời gian) thường không đếm được khi nó mô tả phút, giờ, v.v. Tuy nhiên, dạng đếm được của nó, tức là “times”, mang một nghĩa khác. Từ này mô tả một giai đoạn hoặc khoảng thời gian của một cái gì đó.

Ví dụ:

  • time (không đếm được): There is little time left. (Còn rất ít thời gian.)
  • time (countable): There are times when I need a hug. (Có nhiều lúc tôi cần một vòng tay ôm.)

Người dịch: Linh Chi

Nguồn: ieltsjuice

Tháng Một 16, 2018

0 responses on "Bạn biết gì về danh từ không đếm được? - Tự học IELTS"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016