IELTS Planet - Học IELTS online

Bạn phải làm gì trước khi bắt đầu viết bài luận IELTS? – IELTS Writing

 

Nếu bạn chắc chắn rằng bạn biết làm thế nào để tiếp cận phần bài luận của phần viết IELTS, bạn đang đi đúng hướng rồi. Khi làm bài kiểm tra, mọi người thường lướt qua phần Viết rất nhanh và kết thúc với một bài luận rất hay nhưng lạc đề. Thỉnh thoảng họ viết đúng chủ đề nhưng lan man nên hầu như không liên quan đến lời nhắc.


85fifteen-323873-unsplash


Nếu bạn không đọc đề cẩn thận, điểm của bạn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể – cho dù bạn có thông thạo tiếng Anh.

Do đó, điều bắt buộc là trước khi bạn viết bất kì thứ gì, bạn nên dành ra vài phút để hiểu rõ bài tập đó yêu cầu bạn làm gì.


Dưới đây là ba bước cơ bản giúp bạn tập trung nỗ lực của mình theo đúng hướng.


       1. Làm nổi bật chủ đề

 

Một cách đơn giản để thực hiện bước này là gạch dưới chủ đề chính. Ví dụ, hãy nhìn xem các chủ đề được xác định như thế nào trong các bài viết dưới đây:

 • Some think that the best way to stop people from eating unhealthy fast food is to increase the cost of buying it.Do you agree or disagree?
  (Một số người nghĩ rằng
  cách tốt nhất để ngăn mọi người ăn những thức ăn nhanh có hại cho sức khỏe là tăng giá bán. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)
 • Computers are being used more and more in schools. Do the advantages of this trend outweigh the disadvantages?
  (Máy tính đang được sử dụng ngày càng nhiều hơn ở trường học. Ưu điểm của xu hướng này có nhiều hơn nhược điểm không?)
 • Some people believe self-driving cars are a great innovation.Others believe that they are a dangerous development. Discuss both these views and give your own opinion.
  (Một số người tin rằng
  tự lái xe ô tô là một sự đổi mới vĩ đại. Những người khác lại tin rằng đó là sự phát triển nguy hiểm. Hãy thảo luận hai quan điểm này và đưa ra quan điểm của bạn.)
 • In modern society, more and more people are relying on social media for news. Why do you think this is happening? Why are some people worried about this trend?
  (Trong xã hội hiện đại, ngày càng
  nhiều người dựa vào phương tiện truyền thông mạng xã hội để cập nhật tin tức. Tại sao bạn nghĩ điều này đang diễn ra? Tại sao một số người lại lo lắng về xu hướng này?)

Bây giờ bạn đã hiểu rõ chủ đề, bạn sẽ ít khả năng viết lạc đề.


       2. Viết ra một số câu hỏi bạn cần phải trả lời

 

Khi bạn xác định được chủ đề, chọn ra những câu hỏi chính mà bạn dự định sẽ chú tâm vào nó. Để tôi trình bày cách thực hiện.

Dưới đây là cách bạn có thể thay đổi công việc “thảo luận hai quan điểm” thành các câu hỏi:

Một số người tin rằng tự lái xe ô tô là một sự đổi mới vĩ đại. Những người khác tin rằng đó là một sự phát triển nguy hiểm. Hãy thảo luận về hai quan điểm này và đưa ra quan điểm của bạn.

Câu hỏi:

 • Why might some people believe that self-driving cars are a great innovation?
  (Tại sao một số người tin rằng tự lái xe là một sự đổi mới vĩ đại?)
 • Why might some people believe that self-driving cars are a dangerous development?
  (Tại sao một số người tin rằng tự lái xe là một sự phát triển nguy hiểm?)
 •  What is my opinion in this matter?
  (Quan điểm của tôi về vấn đề này là gì?)

>> Với dạng đề “đồng ý và không đồng ý” bạn có thể thay đổi câu lệnh chính thành câu hỏi:

 • Some think that the best way to stop people from eating unhealthy fast food is to increase the cost of buying it. Do you agree or disagree?
  (Một số người nghĩ rằng cách tốt nhất để ngăn mọi người ăn những thức ăn nhanh có hại cho sức khỏe là tăng giá bán của nó. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

Câu hỏiLiệu tăng giá bán của đồ ăn nhanh có hại cho sức khỏe có phải là cách tốt nhất để ngăn mọi người ăn nó hay còn cách nào khác tốt hơn?


>> Dạng “Lợi ích nhiều hơn bất lợi” là những câu hỏi về ý kiến

 • Computers are being used more and more in schools. Do the advantages of this trend outweigh the disadvantages?
  (Máy tính đang được sử dụng ngày càng nhiều hơn ở trường học. Ưu điểm của xu hướng này có nhiều hơn nhược điểm hay không?)

Để đưa ra một câu trả lời thông minh, bạn cần phải chú trọng vào ba câu hỏi sau đây:

 • Ưu điểm khi máy tính được sử dụng ở trường học là gì?
 • Nhược điểm là gì?
 • Tôi có nghĩ ưu điểm nhiều hơn nhược điểm hay không?

Nếu bạn cho rằng nhược điểm nhiều hơn ưu điểm, bạn có thể đưa ra quan điểm của mình khi thảo luận về các điểm tiêu cực một cách chi tiết. Tuy nhiên, trong bài luận của bạn, bạn vẫn nên khai thác các ưu điểm của chủ đề nếu bạn muốn được điểm 7 hoặc cao hơn.


>>Thật dễ dàng khi các câu hỏi là hiển nhiên, như trong ví dụ này:

 • In modern society, more and more people are relying on social media for news. Why do you think this is happening? Why are some people worried about this trend?
  (Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều người phụ thuộc vào phương tiện truyền thông mạng xã hội để cập nhật tin tức. Tại sao bạn nghĩ điều này đang diễn ra? Tại sao một số người lại lo lắng về xu hướng này?)

Câu hỏi:

 • Tại sao ngày càng nhiều người ngày càng phụ thuộc vào phương tiện truyền thông mạng xã hội để cập nhật tin tức?
 • Tại sao một số người lại lo lắng về xu hướng này?

      3. Đảm bảo trình bày rõ ràng chính xác một câu trả lời cho tất cả các câu hỏi

 

Bây giờ bạn đã biết được làm cách nào để xác định chủ đề và các câu hỏi xung quanh chủ đề đó, bạn sẽ có khả năng chuẩn bị một bài luận bao gồm tất cả những yêu cầu của đề và có cơ hội đạt điểm cao hơn. Lưu ý rằng nếu bạn không chú trọng vào các câu hỏi, điểm của bạn sẽ thấp hơn.

Vì vậy, hãy dành thời gian để chắc chắn rằng bạn biết chính xác cần phải làm gì trước khi bạn đi sâu vào bài viết của mình. Nếu bạn làm theo lời khuyên này, bạn có thể tự tin hơn rằng bạn sẽ đạt được số điểm mà bạn mong muốn.


Người dịch: Hải Linh

Nguồn: ieltsessentials.com

June 6, 2018

0 responses on "Bạn phải làm gì trước khi bắt đầu viết bài luận IELTS? - IELTS Writing"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016