IELTS Planet - Học IELTS online

Bí quyết và phương pháp cải thiện tốc độ đọc trong bài thi Đọc IELTS (P1) – IELTS Reading

Một trong những thử thách trong phần thi đọc IELTS chính là đọc tốc độ. Mỗi phần thi đọc IELTS đều chứa khoảng 900 từ (với 40 câu trong thời lượng một tiếng), nhiều thí sinh khi thi IELTS không thể hoàn thành kịp bài thi đọc vì họ có tốc độ đọc tương đối chậm và chưa thạo phương pháp làm bài thi.


oliver-thomas-klein-161835


Tin tốt là bạn có thể học tập nhiều phương pháp để cải thiện tốc độ đọc. Sau đây là một số bí quyết và phương pháp có thể giúp bạn cải thiện tốc độ đọc. Tất cả bí quyết và phương pháp sau đây đều sẽ phát huy hiệu quả nếu bạn luyện tập nó thường xuyên.


Bài viết này sẽ bàn về:

  • Tóm tắt bài thi
  • Những nguyên tắc vàng trong bài thi đọc IELTS
  • Vì sao chúng ta đọc chậm hơn người khác
  • Phương pháp cải thiện tốc độ đọc
  • Skimming (Các phương pháp skimming cơ bản, trung cấp, cao cấp và 7 mẹo skimming)
  • Scanning

       1. Tóm tắt bài thi

Phần thi Đọc học thuật dài 60 phút.

Bài thi gồm ba bài đọc với tổng cộng 1500-2500 từ.

  • Bài đọc trải dài ở nhiều chủ đề khác nhau.
  • Có ít nhất một bài đọc sẽ nói về tranh luận logic chi tiết.
  • Độ khó của bài đọc sẽ tăng dần.

Thông thường có 40 câu hỏi. Độ khó của câu hỏi sẽ tăng dần.

Phần thi sẽ đo lường các thành phần trong bài đọc. Tiêu chuẩn của mỗi lần thi đều như nhau.

Tuy nhiên, để đạt được một mức điểm nhất định thì số lượng câu hỏi đúng cần thiết trong mỗi lần thi là khác nhau.   


(Còn nữa)


Người dịch: Ngọc Hưởng

Nguồn: ieltsmaterial.com

June 10, 2018

0 responses on "Bí quyết và phương pháp cải thiện tốc độ đọc trong bài thi Đọc IELTS (P1) - IELTS Reading"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016