IELTS Planet - Học IELTS online

Blog

Blog Posts with Masonry

30

May'16

Từ vựng về tội phạm và xử phạt với cách phát âm

Danh sách từ vựng thông dụng nhất về tội phạm và xử phạt kèm theo audio để luyện phát âm. …

Read More

30

May'16

IP_Book – IELTS Speaking Strategies For The Ielts Test

IELTS Speaking Strategies For The Ielts Test IELTS Speaking Strategies For The Ielts Test chia thành sách cho học sinh …

Read More

27

May'16

Từ vựng về ngôn ngữ cơ thể

Tuy không phải là một trong những tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking nhưng ngôn ngữ cơ thể cũng là …

Read More

27

May'16

IP_Book – On course for IELTS Student book, Teacher Book, Audio Cds

On course for IELTS Student book, Teacher Book, Audio Cds Khóa học này kéo dài khoảng 120-150 giờ. Đây là một …

Read More

26

May'16

IELTS Speaking Part 3: Điều gì tạo nên một bức hoạ đẹp?

Ý tưởng và từ vựng: the composition of all the parts the painter has a good eye (to know when …

Read More

26

May'16

IP_Book – Focus on Academic Skills for IELTS New Edition Book & CD Pack

Focus on Academic Skills for IELTS New Edition Book & CD Pack Cuốn sách cung cấp các bài tập chuyên …

Read More

25

May'16

IP_Book – Scott’s English IELTS Pratice Tests

Scott’s English IELTS Pratice Tests Scott’s English IELTS Practice Tests bao gồm: 6   bài test Reading 7   bài …

Read More

24

May'16

IP Book _ Academic Writing Practice for IELTS – Sam McCarter

  Academic Writing for IELTS Sam McCarter Quyển sách này dành cho những thí sinh hướng đến Band 6 hoặc …

Read More

24

May'16

IELTS Writing: Khiến mọi từ ngữ phát huy tác dụng

Thách thức: Điểm số phần viết dựa một phần vào lượng từ vựng mà bạn dùng. Cụ thể: Band 6: …

Read More

23

May'16

IP Book _ IELTS Reading Tests – Sam McCarter & Judith Ash

    Quyển sách bao gồm 10 bài luyện Reading Test và đáp án. Mỗi bài test bao gồm 3 …

Read More

23

May'16

IELTS Speaking: 60 giây quan trọng nhất của bài thi IELTS

Trong part 2 của Speaking Test, bạn sẽ đc cho một topic và một phút để chuẩn bị. Sau đó …

Read More

20

May'16

IP Book _ IELTS Practice Tests 1 – James Milton

  James Milton, IELTS Practice Tests 1  Express Publishing | 2001 | ISBN: 9781842167502 | PDF, MP3   Quyển sách này …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016