IELTS Planet - Học IELTS online

Blog

Blog Posts with Masonry

17

Th4'17

Từ vựng – Topic 1: Holidays

Đây là series Từ vựng cho IELTS Speaking của IELTS Planet nhằm cung cấp các từ vựng liên quan tới …

Đọc thêm

17

Th4'17

IELTS Writing Task 1: Dấu gạch nối và không có ‘s’ trước danh từ.

Xem những cụm từ sau (chính xác): Over the 10-year period The charts show three 10-year periods Bây giờ hãy …

Đọc thêm

17

Th4'17

IELTS Writing Task 1: Nên đặt phần “tổng quan” ở đâu?

Mọi người thường hỏi tôi tại sao lại để phần tổng quang (tóm tắt khái quát) sau phần giới thiệu …

Đọc thêm

17

Th4'17

IELTS Writing Task 2: Câu hỏi của học viên – Một đoạn văn cần có bao nhiều ý?

Câu hỏi của học sinh như sau: Trong bài luận task 2, có nên tốt nhất là mỗi đoạn  thân …

Đọc thêm

17

Th4'17

IELTS Writing Task 2: Phân tích đoạn sau

Đây là một đoạn thân bài trong một bài luận task 2: Theo tôi, mọi người thường mua đồ mới …

Đọc thêm

17

Th4'17

IELTS Reading: Phần 3: Chủ đề “đọc”

Dưới đây là một số câu hỏi từ Cambridge IELTS 11. Mỗi câu trả lời đều chứa ba câu và …

Đọc thêm

17

Th4'17

IELTS Reading: Điền từ không theo thứ tự

Trong bài tập điền từ, câu trả lời thường có thể được tìm thấy theo thứ tự trong đoạn văn. …

Đọc thêm

17

Th4'17

IELTS Listen: Làm thế nào để sử dụng các giờ giải lao?

Trong bài kiểm tra nghe, điều quan trọng là biết cách tận dụng tốt các khoảng nghỉ. Có những khoảng …

Đọc thêm

17

Th4'17

IELTS Writing – Task 2: Dạng câu hỏi câu hỏi 2 vế

Đã được một thời gian chúng ta không xem dạng bài câu hỏi 2 vế, vậy bài ngày hôm nay …

Đọc thêm

17

Th4'17

IELTS Writing – Task 1: Mô tả bằng cách sử dụng câu hỏi.

Hãy thử một kỹ thuật mới: Để mô tả vòng đời dưới đây, chỉ cần trả lời 6 câu hỏi …

Đọc thêm

14

Th4'17

Tài liệu IELTS – Một cái bẫy!!!

Khi mà tài liệu IELTS tràn lan như một loại virus… Bạn đang gặp vấn đề tài liệu quá nhiều? …

Đọc thêm

14

Th4'17

Bạn đang học IELTS như “Cánh cụt tập bay”?

Trong thời đại Tiếng Anh được phổ cập như một chứng minh nhân dân dành cho một công dân toàn …

Đọc thêm
IELTS Planet - Học IELTS online 2016