IELTS Planet - Học IELTS online

IELTS Planet - Học IELTS online

Luyện Thi IELTS Trực Tuyến

15

Th1'18

8 quy tắc nhấn trọng âm giúp bạn giao tiếp tốt hơn (P3) – Tự học IELTS

5. Các từ kết thúc bằng “ic,” “sion” và “tion” Quy tắc: Khi một từ kết thúc bằng “ic” ,“sion” hoặc “tion”, trọng …

Đọc thêm

15

Th1'18

8 quy tắc nhấn trọng âm giúp bạn giao tiếp tốt hơn (P2) – Tự học IELTS

Sau khi đã tìm hiểu về tầm quan trọng của việc nhấn nhá âm trong khi nói tiếng Anh, bạn …

Đọc thêm

15

Th1'18

8 quy tắc nhấn trọng âm giúp bạn giao tiếp tốt hơn (P1) – Tự học IELTS

Khi nói tiếng Anh trong giờ tự học IELTS Speaking, bạn nói các từ đều đều như nhau, hay bạn …

Đọc thêm

15

Th1'18

11 chủ đề hay để tranh luận luyện tập nói (P2) – IELTS Speaking

Tất cả mọi chủ đề tranh luận được giới thiệu trong bài viết này không nằm ngoài khả năng ra …

Đọc thêm

13

Th1'18

25 từ lóng thú vị của người Úc (P1) – IP Share

Tiếng Anh-Úc không chỉ đơn giản là một phương ngữ, mà thứ tiếng nơi vùng đất này có thể dễ …

Đọc thêm

13

Th1'18

Mệnh đề trạng ngữ (P1) – IELTS Writing

Bài học lần này tập trung đi sâu vào mệnh đề trạng ngữ. Việc sử dụng những mệnh đề này trong …

Đọc thêm

12

Th1'18

Cụm từ trong IELTS (P2) – Tự học IELTS

Còn đây là một ví dụ phức tạp hơn sử dụng từ “interest” để chỉ cho bạn thấy những kiểu …

Đọc thêm

12

Th1'18

Cụm từ trong IELTS (P1) – Tự học IELTS

Collocation là gì? Collocation (cụm từ) chỉ những từ (thường là hai hay ba từ) hay đi kèm với nhau. …

Đọc thêm

12

Th1'18

Thư gửi những sĩ tử không đạt điểm IELTS như mong muốn – IP Share

Writing. Đây là phần khó nhất trong bài thi IELTS. Trong lần thi đầu tiên, tôi chỉ đạt 6.5 Writing, …

Đọc thêm

12

Th1'18

21 lần thi IELTS – IP Share

Neha, một học sinh đến từ Ấn Độ đã thi IELTS hơn 20 lần, lần nào cũng không đạt nổi …

Đọc thêm

12

Th1'18

Du học Anh Quốc không cần IELTS – IP Share

Nhìn chung, một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh như IELTS hay TOEFL được coi là điều kiện tiên …

Đọc thêm

11

Th1'18

25 bài hát có ngữ pháp sai trầm trọng (P1) – Tự học IELTS

Là một cựu phóng viên và là con trai của một giảng viên tiếng anh cùng Thủ thư (cán bộ …

Đọc thêm
IELTS Planet - Học IELTS online 2016