IELTS Planet - Học IELTS online

Blog

Blog Posts with Masonry

03

Th5'15

Viết một bài Writing task 2 sử dụng ngữ pháp linh hoạt – IELTS Writing

Chào các bạn, hôm nay mình liệt kê ra đây các trường hợp ngữ pháp hay và thường được sử …

Đọc thêm

03

Th5'15

Hướng dẫn viết IELTS writing task 1 dạng single line graph

Phân tích đề: Loại:Line graph đơn Thời:Quá khứ (1983-1992) Chủ ngữ:the number of cases of X disease/ the number of …

Đọc thêm

03

Th5'15

Những sai lầm trong việc dạy và học tiếng Anh

  Xin chào các bạn, trong note này mình muốn đề cập đếnmột hiện trạng đã quá phổ biến từ …

Đọc thêm

03

Th5'15

Làm thế nào để viết/nói 1 câu tiếng Anh dài và học thuật

Ngay cả đối với các bạn có vốn từ và hiểu biết rất rộng, một bi kịch ko tránh được …

Đọc thêm

03

Th5'15

Sample of IELTS Writing task 2 in Japan – October 2012

Writing task 2 (an essay) We are seeing a significant increase in online shopping today. What are theadvantages and disadvantages …

Đọc thêm

03

Th5'15

IELTS Writing test in Japan – October 2013

In some countries young people move into their ownhomes in their early twenties. In other countries, young people stay with …

Đọc thêm

03

Th5'15

IELTS Writing task 1: Map (hướng dẫn viết 1 bài ko có biến đổi về thời gian)

You should spend about 20 minutes on this task. The map below is of the town of Garlsdon. A new …

Đọc thêm

03

Th5'15

Một số cách “không cấp tốc” cải thiện kỹ năng nói IELTS

Chào các bạn, trong bài viết này mình xin chia sẻ một số cách để cải thiện kỹ năng nói …

Đọc thêm

03

Th5'15

IELTS Test in Saudi Arabia – October 2013

Listening test Section 1. A conversation between a person and a customer service representative about a race competition. The person …

Đọc thêm

03

Th5'15

Hướng dẫn viết bài writing task 2, IELTS test in UAE 10/2013

Hãy cùng suy nghĩ về đề này và làm thử cùng nhaunhé, đề này đưa cho mình 1 câu kiến …

Đọc thêm

03

Th5'15

IELTS test in the UAE – October 2013 (Academic Module)

Listening test   Section 1. A conversation between a job seeker and an employer about a fruit picking job. Section …

Đọc thêm

02

Th5'15

Tìm hiểu về kì thi SAT

SAT là một trong những kỳ thi chuẩn hóa (nghĩa là mỗi đợt thi đều có dạng thức đề thi …

Đọc thêm
IELTS Planet - Học IELTS online 2016