IELTS Planet - Học IELTS online

Cách lập dàn ý bài viết IELTS – giải pháp 10 phút (P3) – IELTS Writing

woman-hand-pen-girl


>> Lựa chọn ý chính

Đây cũng là điểm mấu chốt. Ý chính là phương pháp bạn bố cục bài viết – thông thường là một ý tưởng đối với mỗi đoạn văn thể hiện chủ đề chính. Bạn cần dành một chút thời gian để đảm bảo rằng chúng liên quan đến câu hỏi và bạn có đủ lập luận và ví dụ chứng minh. Cần dành thêm thời gian ở đây.

Tôi muốn nói thêm rằng bạn cần phải lựa chọn những ý tưởng tốt nhất đối với bạn và đối với bài viết, đừng mang hết ý tưởng vào. Đó là thời gian suy nghĩ.

>> Lập luận và ví dụ

Hai thứ này khá giống nhau. Mỗi ý tưởng đều cần được chứng minh bằng các lập luận và ví dụ. Đây chính là điểm mạch lạc. Bạn phải biết chắc rằng mình có thể chứng minh ý tưởng trước khi bắt đầu viết.

>> Từ vựng

Tôi ngờ rằng rất ít người thực hiện điều này. Tôi khuyến nghị là các bạn nên làm điều đó. Một phần là vì từ vựng chiếm 25% số điểm cho nên cần quan tâm đến nó là một điều hợp lý. Thực hiện việc này trong lúc lập dàn ý có thể mang lại lợi ích vì từ vựng sẽ gợi ra ý tưởng – điều mà mọi người thường cảm thấy khó khăn.

>> Cấu trúc bài viết và đoạn văn

Một lần nữa, đây là điều mà mọi người không dành nhiều thời gian thực hiện – họ ưa chuộng sử dụng “cấu trúc mẫu” đã học. Phương pháp này khá nguy hiểm. Cấu trúc mẫu có thể không phù hợp với câu hỏi và kiến thức của bạn về câu hỏi. Bạn cần đảm bảo bản thân sở hữu một cấu trúc phù hợp với chính mình cũng như câu hỏi – có lẽ trong lần này bạn cần một bài viết có 5 đoạn văn.


       4. Vừa lập dàn ý vừa viết

Bạn không thể vừa lập dàn ý vừa viết sao?

Tôi nghĩ bạn nên làm thế. Nhưng cách này cũng giống như lập dàn ý trước khi viết. Nói ngắn gọn, điều quan trọng là trước mỗi đoạn văn hay trước mỗi câu nếu có thể, bạn nên đọc lại câu hỏi và những gì mình vừa viết để không bị lạc đề. Không phải mọi dàn ý đều có hiệu quả.


Xem Cách lập dàn ý bài viết IELTS – giải pháp 10 phút (P2)


Người dịch: Ngọc Hưởng

Nguồn: www.dcielts.com

Tháng Sáu 5, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019