IELTS Planet - Học IELTS online

Cách sử dụng “In” và “Into” (P1) – Tự học IELTS

martin-shreder-349256


Giới từ in thường được sử dụng rộng rãi đề cập đến vị trí ở bên trong một cái gì đó: Adam stood alone in the elevator. (Adam đứng một mình trong thang máy.)

Giới từ into thường được sử dụng rộng rãi đề cập đến hành động được thực hiện bên trong một cái gì đó: Adam walked into the elevator. (Adam đã đi vào trong thang máy.)

Ý nghĩa của giới từ “in”“into” thỉnh thoảng có thể gây lẫn lộn như chung ta sẽ thảo luận trong bài viết dưới đây:


       1. Ví dụ

 • After waiting in the hallway for twenty minutes, I finally stepped into the manager’s office.
  (Sau khi chờ đợi tại sảnh trong 25 phút, tôi cuối cùng đã bước vào trong văn phòng của quản lý.)
 • On her way back from Detroit, Lee ran into a snowstorm and took a wrong turn in Flint.
  (Trên đường trở về từ Detroit, Lee đã bị mắc bão và đi sai hướng tại Flint)
 • The number-one way of getting your parents’ attention is getting into trouble in school.
  (Cách tốt nhất để có được sự chú ý từ phụ huynh là tạo ra rắc rối ở trường.)
 • “Not only is there a distinct symbolism in the designs woven into the basket, but in some cases, the basket itself is a symbol.” – (George Wharton James, Indian Basketry)
  “Không chỉ có các biểu tượng đặc trưng trong các mẫu thiết kế được dệt vào giỏ, trong một số trường hợp, chính bản thân chiếc giỏ là một biểu tượng.” – (Theo George Wharton James, Indian Basketry)

       2. Cách sử dụng

 • Chúng ta thường sử dụng “in” “on” để nói về vị trí của các vật thể — nơi chúng đang ở; và “into”“onto” để nói về phương hướng và địa điểm — nơi chúng đang hướng đến.

>> So sánh:

 • A moment later the ball was in in the goal.
  (Một lúc sau, trái banh đã ở trong khung thành.)
 • The ball rolled slowly into the goal. . . .
  (Trái banh lăn chầm chậm vào khung thành….)
 • She’s in the bedroom getting dressed.
  (Cô ấy đang ở trong phòng ngủ và thay đồ.)
 • She ran into the room carrying a paper. . . .
  (Cô ấy chạy vào phòng mang theo một mẫu giấy…)
 • The cat’s on the roof.
  (Con mèo đang ở trên mái nhà.)
 • How does it get onto the roof?
  (Làm thế nào con mèo trèo lên được mái nhà?)

>> “into” và “onto” thường được viết như một từ

“On to” cũng có thể được sử dụng trong tiếng Anh-Anh (Nguồn: Michael Swan, sách Practical English Usage, 2nd ed. Oxford University Press, 1995)

“Những người theo chủ nghĩa đơn thuần và tín đồ ngữ pháp thường mong rằng “in” có nghĩa là “một địa điểm cụ thể” (Cô ấy đã ở trong căn nhà) và “into“, “Chuyển động hoặc hướng đến’ (Cô ấy đi vào căn nhà) nhưng ngôn ngữ không luôn hoạt động như vậy,  “in” và “into” có thể bị nhầm lẫn.

Những người bản xứ sẽ không gặp vấn đề gì để phân biệt câu “running in the yard” (chạy trong sân sau) và “running into the yard” (chạy vào sân sau). (mặc dù chú ta có thể thấy rằng “run into the house” (tôi tình cờ chạy vào căn nhà) nghe có vẻ mơ hồ vì nếu bạn không nhìn thấy thứ bạn đi vào hoặc nếu bạn đang lái xe), nhưng bản chất tự nhiên của từ luôn quan trọng như: “to tiptoe in the hall” (đi nhón gót trong khán phòng) và “to tiptoe into the hall” (đi nhón gót trong khán phòng) hiển nhiên mang ý nghĩa khác nhau, nhưng “to jump in the car” (đi vào xe) và “to jump into the car” (nhảy vào chiếc xe) có thể mang nghĩa khác nhau một chút ít, ít nhất là do người lớn.


>> Sự khác biệt trong ngữ điệu

“Sự kết hợp của động từ turn với giới từ into và với into có thể tạo ra một vấn đề: A man can turn himself in to the police (Một người đàn ông có thể thay đổi bản thân thành cảnh sát), nhưng, trừ khi anh ta là một nhà ảo thuật, he can’t turn himself into a rabbit (anh ta không thể biến mình thành một con thỏ). Ví dụ này phản ánh sự khác biệt trong ngữ điệu, sự đánh vần hai từ phản ánh của một sự phân biệt đặc biệt giữa giới từ into trong lời nói.

into cũng mang vai trò là một từ lóng, nghĩa là ‘thích thú, phấn khởi về cái gì, hoặc có kiến thức về,’ như câu “She’s really into birdwatching.” (Cô ấy thực sự thích ngắm chim.) (Kenneth G. Wilson, The Columbia Guide to Standard American English. Columbia University Press, 1993).


(Còn nữa)


Người dịch: Đức

Nguồn: www.thoughtco.com

July 10, 2018

0 responses on "Cách sử dụng "In" và "Into" (P1) - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016