IELTS Planet - Học IELTS online

Cách sử dụng trạng từ trong tiếng Anh chính xác (P1) – Tự học IELTS

1487063185868_2439027


       1. Các trạng từ bổ nghĩa cho cái gì?

Trạng từ là một từ bổ nghĩa (mô tả) cho một động từ (he sings loudly (anh ấy hát to)), một tính từ (very tall (rất cao)), một trạng từ khác (ended too quickly (kết thúc quá nhanh)), hoặc thậm chí cả một câu (Fortunately, I had brought an umbrella (May mắn thay, tôi đã mang theo một chiếc ô)). Trạng từ thường kết thúc bằng -ly, nhưng một số trạng từ (chẳng hạn như “fast”) trông giống hệt như dạng tính từ của chúng.

 • Tom Longboat did not run badly.
  (Tom Longboat chạy không tệ đâu.)
 • Tom is very tall.
  (Tom rất cao)
 • The race finished too quickly.
  (Cuộc đua kết thúc quá nhanh.)
 • Fortunately, Lucy recorded Tom’s win.
  (May mắn thay, Lucy đã ghi lại chiến thắng của Tom.)

Thật dễ dàng để xác định trạng từ trong các câu này.


       2. Trạng từ và động từ

Một trong những việc trạng từ làm là bổ nghĩa cho động từ. Điều này có nghĩa là chúng mô tả cách hành động đang diễn ra.

 • Phillip sings loudly in the shower.
  (Phillip hát to tiếng trong phòng tắm.)
 • My cat waits impatiently for his food.
  (Con mèo của tôi chờ thức ăn của nó một cách sốt ruột.)
 • I will seriously consider your suggestion.
  (Tôi sẽ xem xét một cách nghiêm túc đề xuất của bạn.)

Các trạng từ trong mỗi câu trên trả lời cho câu hỏi theo cách như thế nào? Phillip hát như thế nào? To (Loudly). Con mèo của tôi chờ đợi như thế nào? Một cách sốt ruột (Impatiently). Tôi sẽ xem xét đề xuất của bạn như thế nào? Một cách nghiêm túc (Seriously). Các trạng từ có thể trả lời cho những loại câu hỏi khác về cách một hành động được thực hiện. Chúng cũng có thể cho bạn biết khi nào (We arrived early (Chúng tôi đến sớm)) và ở đâu (Turn here (rẽ ở đây)).

Tuy nhiên, có một loại động từ mà nó không kết hợp tốt với trạng từ. Các động từ liên kết (Linking verbs), chẳng hạn như feel, smell, sound, seem,appear, thường cần tính từ, chứ không phải trạng từ. Một ví dụ rất phổ biến về loại sai lầm này là:

 • Incorrect: I feel badly about what happened.
  (Không chính xác: Tôi cảm giác rất tồi về điều đã xảy ra)

Bởi vì “feel” là một động từ, nó dường như cần một trạng từ hơn là một tính từ. Nhưng “feel” không chỉ là một động từ; nó là một động từ liên kết. Một trạng từ sẽ mô tả cách (how) bạn thực hiện hành động về cảm giác – tính từ mô tả những gì (what) bạn cảm thấy. “I feel badly” (Tôi cảm nhận rất tồi) có nghĩa là bạn rất tệ trong việc cảm nhận sự vật. Nếu bạn đang cố gắng đọc chữ nổi thông qua găng tay da dày, sau đó nó có thể hợp lý cho bạn để nói “I feel badly.” Nhưng nếu bạn đang cố gắng nói rằng bạn đang trải qua những cảm xúc tiêu cực, “I feel bad” (tôi cảm thấy tồi tệ) là cụm từ bạn muốn dùng.


       3. Trạng từ và tính từ

Trạng từ cũng có thể bổ nghĩa cho các tính từ và trạng từ khác. Thông thường, mục đích của trạng từ là thêm mức độ cho tính từ.

 • The woman is quite pretty.
  (Người phụ nữ khá xinh đẹp.)
 • This book is more interesting than the last one.
  (Cuốn sách này thú vị hơn cuốn sách trước.)
 • The weather report is almost always right.
  (Báo cáo thời tiết hầu như luôn đúng.)

Trạng từ “almost” (hầu như) đang bổ nghĩa cho trạng từ “always” (luôn) và cả hai cùng bổ nghĩa cho “right” (đúng).

 • “Is my singing too loud?” asked Phillip.
  (“Có phải tôi đang hát quá to không?” Phillip hỏi.)
 • My cat is incredibly happy to have his dinner.
  (Con mèo của tôi vô cùng hạnh phúc khi ăn tối.)
 • We will be slightly late to the meeting.
  (Chúng tôi sẽ đến buổi họp hơi muộn .)
 • This bridesmaid dress is a very unflattering shade of puce.
  (Chiếc váy phù dâu này có màu nâu sẫm rất không hấp dẫn.)

(Còn nữa)


Người dịch: Hải Nam

Nguồn: grammarly

Tháng Bảy 14, 2018

0 responses on "Cách sử dụng trạng từ trong tiếng Anh chính xác (P1) - Tự học IELTS"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2019