IELTS Planet - Học IELTS online

Cách sử dụng từ ghép đúng cách – Tự học IELTS

noe-araujo-721


Khi hai từ được sử dụng cùng nhau để tạo ra một ý nghĩa mới, một từ ghép được hình thành. Các từ ghép có thể được viết theo ba cách: open compounds (được viết là hai từ, ví dụ: ice cream), closed compounds (kết hợp để tạo thành một từ duy nhất. Ví dụ: doorknob hoặc hyphenated compounds (hai từ được nối với nhau bằng dấu gạch nối, ví dụ: long-term). Đôi khi, nhiều hơn hai từ có thể hình thành một từ ghép (ví dụ: mother-in-law).

Một tình huống khó xử về chính tả phổ biến nhất mà những người viết đối mặt là không biết là liệu nên viết các từ ghép như các từ riêng biệt, một từ hay các từ được ngăn cách bằng gạch nối.


       1. Các  từ ghép được viết rời nhau (Open Compound Words)

Một từ ghép được viết rời nhau được tạo ra trong các trường hợp khi tính từ bổ nghĩa được sử dụng với danh từ của nó để tạo ra một danh từ mới. Điều này không hoàn toàn giống như một danh từ với tính từ bổ nghĩa. Chúng ta chỉ sử dụng một khoảng trắng ở giữa tính từ và danh từ, vì vậy đôi khi nó có thể khó khăn để xác định đó có phải là một từ ghép hay không; tuy nhiên, nếu hai từ thường được sử dụng cùng nhau, nó được xem là một từ ghép.

Ví dụ:

 • living room (phòng khách)
 • full moon (trăng tròn)
 • real estate (bất động sản)
 • dinner table (bàn ăn)
 • coffee mug (cốc cà phê)

Khi trạng từ kết thúc bằng -ly kết hợp với một từ khác, từ ghép thu được luôn được viết là hai từ riêng biệt. 

Ví dụ:

 • largely irrelevant (phần lớn không liên quan)
 • newly formed (Đã được thành lập gần đây)

       2. Các từ ghép viết liền nhau (Closed Compound Words)

Các từ ghép viết liền nhau trông giống như một từ. Có thời điểm, những từ này không được sử dụng cùng nhau, nhưng bây giờ chúng được chấp nhận như một  “từ thực sự” trong tiếng Anh. Các từ ghép viết liền nhau thường được tạo thành bởi chỉ hai từ. Dưới đây là một số ví dụ về các từ ghép viết liền nhau.

Ví dụ:

 • Notebook (sổ tay)
 • Superman (siêu nhân)
 • Waistcoat (áo ghi lê)
 • Bookstore (tiệm sách)
 • Fireman (lính cứu hỏa)

Tiếng Anh luôn luôn phát triển, và khi những từ được sử dụng thường xuyên hơn, chúng thường được viết thành một từ. Ví dụ, khi Internet lần đầu tiên xuất hiện chúng ta đã nói về “going on-line” (lên mạng). Bây giờ, đây là trải nghiệm hàng ngày cho hầu hết chúng ta, cách viết “online” đã được chấp nhận phổ biến.


       3. Các từ ghép có dấu gạch nối (Hyphenated Compound Words)

Có rất nhiều quy tắc ngữ pháp liên quan đến dấu gạch ngang trong các từ ghép. Một nguyên tắc dựa theo kinh nghiệm quan trọng cần nhớ là trong hầu hết các trường hợp, tính từ ghép được gạch nối nếu được đặt trước danh từ mà nó bổ nghĩa, nhưng không có gạch nối nếu được đặt sau danh từ được nó bổ nghĩa.

Ví dụ:

 • a long-term solution (một giải pháp dài hạn)
 • an up-to-date user guide (hướng dẫn sử dụng mới nhất)

Nhưng…

 • This is not a good solution for the long term.
  (Đây không phải là một giải pháp tốt cho lâu dài.)
 • This user guide is not up to date.
  (Hướng dẫn sử dụng này không cập nhật.)

Đây chỉ là một trong nhiều quy tắc liên quan đến dấu gạch ngang trong các từ ghép và thường cần phải tham khảo từ điển để xác định xem các thuật ngữ này có nên được gạch nối hay không.


Người dịch: Hải Nam

Nguồn: grammarly

July 5, 2018

0 responses on "Cách sử dụng từ ghép đúng cách - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016