IELTS Planet - Học IELTS online

Chưa phân loại

26

Jul'16

IPbook – Get Ready for IELTS Reading: Pre-Intermediate A2+

  – 12 unit cho những học viên trình độ thấp, có ví dụ cụ thể đi kèm – Chủ …

Read More

25

Jul'16

IPBook – Complete Ielts Bands 4-5

Sách Complete IELTS Bands 4-5 dành cho những bạn có ý định học IELTS nhưng mới chỉ ở trình độ cơ …

Read More

25

Jul'16

IPBook – Complete IELTS Bands 5-6.5

Complete IELTS là bộ sách bao gồm nhiều chủ điểm với những bài tập kích thích việc luyện kỹ năng speaking, …

Read More

25

Jul'16

IPBook – Common Mistakes at IELTS Advanced

Cuốn sách cho bạn thấy những lỗi trong cách sử dụng tiếng anh mà bạn vẫn thường mắc phải và …

Read More

25

Jul'16

IPBook – IELTS Reading Strategies for the IELTS Test

Giáo trình này tổng cộng có hơn 80 bài đọc, sau khi phân tích tỉ mỉ các đề thi IELTS, …

Read More

19

Jul'16

IPBook – IELTS Language Practice

Nằm trong series nổi tiếng của nhà xuất bản MACMILLAN, cuốn sách cung cấp nguồn kiến thức rất bổ ích …

Read More

19

Jul'16

IPBook – IELTS Target 5.0 Mock Tests

  Trích phần Mock Tests từ IELTS Target 5.0. IELTS Target 5.0 hướng đến những thí sinh muốn thi IELTS …

Read More

19

Jul'16

IPBook – IELTS Target 5.0 – Listening Part

  Trích phần Listening của IELTS Target 5.0. IELTS Target 5.0 hướng đến những thí sinh muốn thi IELTS khi …

Read More

19

Jul'16

IPBook – Essential Skills for IELTS Expanding Vocabulary through Reading

Một quyển sách nằm trong series của 2 tác giả Hu Min và John A Gordon (với phần chú giải …

Read More

19

Jul'16

IPBook – IELTS Interactive self-study: 200 Advanced Vocabulary Questions

  IELTS Interactive self-study: 200 Advanced Vocabulary Questions – Book 2 là một cuốn ebook có thể giúp bạn học …

Read More

19

Jul'16

IPBook – Activating 1001: Academic Words for IELTS

  Cuốn sách này sẽ: – Hướng dẫn bạn cách phân tích từ vựng – Trình bày một câu với …

Read More

19

Jul'16

IPBook – IELTS Trainer (Cambridge English)

  IELTS Trainer là cuốn sách đồng hành hoàn hảo khi học ôn thi IELTS. Sách cung cấp những bài …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016