IELTS Planet - Học IELTS online

Chưa phân loại

01

Aug'16

IPBook – Bridge to IELTS Pre-intermediate – Intermediate Band 3.5 to 4.5

Bạn có biết kênh giáo dục/trang thông tin National Geographic (NatGeo) nổi tiếng trước nay ? Giờ đây National Geographic …

Read More

01

Aug'16

IELTS Advantage: Reading Skill – IPBook

IELTS Advantage: Reading Skill cung cấp kiến thức toàn diện để có thể đạt được band 6.5 – 7.0 ở …

Read More

01

Aug'16

IPBook – IELTS Advantage: Speaking & Listening Skills

Sách cung cấp toàn vẹn các kiến thức và kĩ năng cần thiết để có thể đạt được band 6.5 …

Read More

01

Aug'16

IPBook – Complete IELTS Bands 6.5 – 7.5

Bộ sách Complete IELTS bao gồm nhiều chủ điểm với những bài tập kích thích việc luyện kỹ năng speaking và …

Read More

31

Jul'16

IPBook – The Best Preparation for IELTS Writing – Young Kim

Người học tiếng Anh có thể cảm thấy phần thi Writing khá khó vì đây là một kỹ năng yêu …

Read More

31

Jul'16

IPBook – Model Essays For IELTS Writing

Những bài Writing như bài luận, đồ án, đề cương, nghiên cứu, đánh giá và tương tự cần kĩ năng …

Read More

26

Jul'16

IPBook – Get Ready for IELTS Speaking: Pre-Intermediate A2+

– 12 unit cho những học viên trình độ thấp, có ví dụ cụ thể đi kèm – Chủ điểm …

Read More

26

Jul'16

IPBook – Get Ready for IELTS Listening: Pre-Intermediate A2+

– 12 unit cho những học viên trình độ thấp, có ví dụ cụ thể đi kèm – Chủ điểm …

Read More

26

Jul'16

IPBook – Succeed in IELTS Speaking and Vocabulary

  Bộ hướng dẫn thi IELTS Speaking có màu phân tích tất cả những loại bài khác nhau trong phần …

Read More

26

Jul'16

IPBook – IELTS Maximiser Educational Book Speaking

IELTS MAX/MISER Educational Book chủ yếu dành cho những học viên muốn đạt band 6 hoặc 7 trong phần Speaking …

Read More

26

Jul'16

IPBook – Get Ready for IELTS Writing: Pre-Intermediate A2+

– 12 unit cho những học viên trình độ thấp, có ví dụ cụ thể đi kèm – Chủ điểm …

Read More

26

Jul'16

IPbook – Get Ready for IELTS Reading: Pre-Intermediate A2+

  – 12 unit cho những học viên trình độ thấp, có ví dụ cụ thể đi kèm – Chủ …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016