IELTS Planet - Học IELTS online

Chưa phân loại

19

Th7'16

IPBook – IELTS Target 5.0 Mock Tests

  Trích phần Mock Tests từ IELTS Target 5.0. IELTS Target 5.0 hướng đến những thí sinh muốn thi IELTS …

Đọc thêm

19

Th7'16

IPBook – IELTS Target 5.0 – Listening Part

  Trích phần Listening của IELTS Target 5.0. IELTS Target 5.0 hướng đến những thí sinh muốn thi IELTS khi …

Đọc thêm

19

Th7'16

IPBook – Essential Skills for IELTS Expanding Vocabulary through Reading

Một quyển sách nằm trong series của 2 tác giả Hu Min và John A Gordon (với phần chú giải …

Đọc thêm

19

Th7'16

IPBook – IELTS Interactive self-study: 200 Advanced Vocabulary Questions

  IELTS Interactive self-study: 200 Advanced Vocabulary Questions – Book 2 là một cuốn ebook có thể giúp bạn học …

Đọc thêm

19

Th7'16

IPBook – Activating 1001: Academic Words for IELTS

  Cuốn sách này sẽ: – Hướng dẫn bạn cách phân tích từ vựng – Trình bày một câu với …

Đọc thêm

19

Th7'16

IPBook – IELTS Trainer (Cambridge English)

  IELTS Trainer là cuốn sách đồng hành hoàn hảo khi học ôn thi IELTS. Sách cung cấp những bài …

Đọc thêm

19

Th7'16

10 mẹo thực tế giúp bạn viết được những bài luận tốt hơn (Phần 1)

1. Đọc – viết – đọc – viết – đọc – viết – đọc – viết – đọc – viết …

Đọc thêm

19

Th7'16

IPBook – IELTS Superior Speaking

Sách hướng đến 3 mục tiêu. Một, giúp bạn vượt qua bài thi. Hai, giúp bạn tự tin hơn cho …

Đọc thêm

18

Th7'16

IPBook – Writing Skills for the IELTS Test – Mark Morgan

IELTS Writing của tác giả Mark Morgan viết cho các bạn thi IELTS bên Trung Quốc, sách song ngữ có …

Đọc thêm

16

Th7'16

IPBook – Essential Speaking for IELTS

Essential Speaking for IELTS là giáo trình luyện thi môn Nói được biên soạn dành cho thí sinh thi IELTS …

Đọc thêm

12

Th7'16

IPBook – IELTS Precise Reading

Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức về những gì liên quan đến IELTS Reading và …

Đọc thêm

07

Th6'16

Làm thế nào để nâng cao từ vựng IELTS?

Tôi thường được học sinh hỏi về việc làm thể nào để nâng cao vốn từ vựng IELTS. Từ vựng …

Đọc thêm
IELTS Planet - Học IELTS online 2016