IELTS Planet - Học IELTS online

Chưa phân loại

16

Th7'16

IPBook – Essential Speaking for IELTS

Essential Speaking for IELTS là giáo trình luyện thi môn Nói được biên soạn dành cho thí sinh thi IELTS …

Đọc thêm

12

Th7'16

IPBook – IELTS Precise Reading

Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức về những gì liên quan đến IELTS Reading và …

Đọc thêm

07

Th6'16

Làm thế nào để nâng cao từ vựng IELTS?

Tôi thường được học sinh hỏi về việc làm thể nào để nâng cao vốn từ vựng IELTS. Từ vựng …

Đọc thêm

30

Th5'16

Từ vựng về tội phạm và xử phạt với cách phát âm

Danh sách từ vựng thông dụng nhất về tội phạm và xử phạt kèm theo audio để luyện phát âm. …

Đọc thêm

21

Th3'16

Làm thế nào để học từ vựng IELTS – 10 lời khuyên hàng đầu

Làm thế nào để học từ vựng IELTS – 10 lời khuyên hàng đầu Nâng cao vốn từ vựng của …

Đọc thêm

10

Th3'16

IPBooks _ Longman IELTS Practice Test Plus 1, 2 and 3

IELTS Practice Tests Plus 1 features: Ôn lại kiến thức cho bạn bằng các bài test cụ thể có kèm …

Đọc thêm

04

Th9'15

Bố cục và Mẫu dạng bài Problems – Solutions Essay trong IELTS Writing Task 2

Đây là dạng câu hỏi số 3 trong các dạng câu hỏi trong Writing task 2 và cũng được đánh …

Đọc thêm

24

Th8'15

20

Th7'15

BEGIN with newwords

Problem and trouble a. Problem Problem là một danh từ đếm được và chỉ ra rằng một việc gì đó …

Đọc thêm

10

Th7'15

Tự học cấp tốc IELTS Writing 6.5 cùng Hương Mysheo

Chào bạn, Bạn đang cố gắng ôn luyện kỹ năng Writing trong kỳ thi Ielts, hoặc đơn giản là bạn …

Đọc thêm
IELTS Planet - Học IELTS online 2016