IELTS Planet - Học IELTS online

Chưa phân loại

26

Jul'16

IPBook – Get Ready for IELTS Listening: Pre-Intermediate A2+

– 12 unit cho những học viên trình độ thấp, có ví dụ cụ thể đi kèm – Chủ điểm …

Read More

26

Jul'16

IPBook – Succeed in IELTS Speaking and Vocabulary

  Bộ hướng dẫn thi IELTS Speaking có màu phân tích tất cả những loại bài khác nhau trong phần …

Read More

26

Jul'16

IPBook – IELTS Maximiser Educational Book Speaking

IELTS MAX/MISER Educational Book chủ yếu dành cho những học viên muốn đạt band 6 hoặc 7 trong phần Speaking …

Read More

26

Jul'16

IPBook – Get Ready for IELTS Writing: Pre-Intermediate A2+

– 12 unit cho những học viên trình độ thấp, có ví dụ cụ thể đi kèm – Chủ điểm …

Read More

26

Jul'16

IPbook – Get Ready for IELTS Reading: Pre-Intermediate A2+

  – 12 unit cho những học viên trình độ thấp, có ví dụ cụ thể đi kèm – Chủ …

Read More

25

Jul'16

IPBook – Complete Ielts Bands 4-5

Sách Complete IELTS Bands 4-5 dành cho những bạn có ý định học IELTS nhưng mới chỉ ở trình độ cơ …

Read More

25

Jul'16

IPBook – Complete IELTS Bands 5-6.5

Complete IELTS là bộ sách bao gồm nhiều chủ điểm với những bài tập kích thích việc luyện kỹ năng speaking, …

Read More

25

Jul'16

IPBook – Common Mistakes at IELTS Advanced

Cuốn sách cho bạn thấy những lỗi trong cách sử dụng tiếng anh mà bạn vẫn thường mắc phải và …

Read More

25

Jul'16

IPBook – IELTS Reading Strategies for the IELTS Test

Giáo trình này tổng cộng có hơn 80 bài đọc, sau khi phân tích tỉ mỉ các đề thi IELTS, …

Read More

19

Jul'16

IPBook – IELTS Language Practice

Nằm trong series nổi tiếng của nhà xuất bản MACMILLAN, cuốn sách cung cấp nguồn kiến thức rất bổ ích …

Read More

19

Jul'16

IPBook – IELTS Target 5.0 Mock Tests

  Trích phần Mock Tests từ IELTS Target 5.0. IELTS Target 5.0 hướng đến những thí sinh muốn thi IELTS …

Read More

19

Jul'16

IPBook – IELTS Target 5.0 – Listening Part

  Trích phần Listening của IELTS Target 5.0. IELTS Target 5.0 hướng đến những thí sinh muốn thi IELTS khi …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016