IELTS Planet - Học IELTS online

Chưa phân loại

18

Jul'16

IPBook – Writing Skills for the IELTS Test – Mark Morgan

IELTS Writing của tác giả Mark Morgan viết cho các bạn thi IELTS bên Trung Quốc, sách song ngữ có …

Read More

16

Jul'16

IPBook – Essential Speaking for IELTS

Essential Speaking for IELTS là giáo trình luyện thi môn Nói được biên soạn dành cho thí sinh thi IELTS …

Read More

12

Jul'16

IPBook – IELTS Precise Reading

Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức về những gì liên quan đến IELTS Reading và …

Read More

07

Jun'16

Làm thế nào để nâng cao từ vựng IELTS?

Tôi thường được học sinh hỏi về việc làm thể nào để nâng cao vốn từ vựng IELTS. Từ vựng …

Read More

30

May'16

Từ vựng về tội phạm và xử phạt với cách phát âm

Danh sách từ vựng thông dụng nhất về tội phạm và xử phạt kèm theo audio để luyện phát âm. …

Read More

24

May'16

IELTS Writing: Khiến mọi từ ngữ phát huy tác dụng

Thách thức: Điểm số phần viết dựa một phần vào lượng từ vựng mà bạn dùng. Cụ thể: Band 6: …

Read More

10

Mar'16

IPBooks _ Longman IELTS Practice Test Plus 1, 2 and 3

IELTS Practice Tests Plus 1 features: Ôn lại kiến thức cho bạn bằng các bài test cụ thể có kèm …

Read More

04

Sep'15

Bố cục và Mẫu dạng bài Problems – Solutions Essay trong IELTS Writing Task 2

Đây là dạng câu hỏi số 3 trong các dạng câu hỏi trong Writing task 2 và cũng được đánh …

Read More

26

Aug'15

Học từ mới qua các bài đọc – IELTS Reading

Trong phần thi đọc IELTS Reading, bài đọc có thể có rất nhiều từ mới hoặc những từ thuộc một chủ …

Read More

24

Aug'15

Tự học Writing: Hướng dẫn các bạn khối A, B phương pháp luyện viết Writing

Trước khi các bạn roll chuột kéo xuống dưới để đọc tiếp, ad và các bạn chúng ta cùng nhau …

Read More

20

Jul'15

BEGIN with newwords

Problem and trouble a. Problem Problem là một danh từ đếm được và chỉ ra rằng một việc gì đó …

Read More

10

Jul'15

Tự học cấp tốc IELTS Writing 6.5 cùng Hương Mysheo

Chào bạn, Bạn đang cố gắng ôn luyện kỹ năng Writing trong kỳ thi Ielts, hoặc đơn giản là bạn …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016