IELTS Planet - Học IELTS online

Đọc báo cùng IP

09

Sep'18

Định nghĩa về Trắng – Đọc báo cùng IP

Whiteness, within sociology, is defined as a set of characteristics and experiences that are attached to the white race and …

Read More

08

Sep'18

Căng thẳng để giữ sự trung thành với Mỹ – Đọc báo cùng IP

Among the events of John McCain’s five-and-a-half years of imprisonment and torture in North Vietnam, probably the most heroic, and …

Read More

07

Sep'18

Madonna – 60 lần thay đổi văn hóa của chúng ta (P12) – Đọc báo cùng IP

       57. She scored more Top 10 hits than any other artist. (Cô ấy có nhiều bài hát lọt …

Read More

06

Sep'18

Xác định những thiên hà lâu đời nhất vũ trụ từ kỷ nguyên bóng tối – Đọc báo cùng IP

‘Finding some of the very first galaxies that formed in our universe … is the astronomical equivalent of finding the …

Read More

05

Sep'18

Madonna – 60 lần thay đổi văn hóa của chúng ta (P11) – Đọc báo cùng IP

       51. SHE SALVAGED A POTENTIALLY DISASTROUS TURN AT THE TONYS. (CÔ ẤY ĐÃ GIẢI CỨU CHÍNH MÌNH …

Read More

05

Sep'18

Madonna – 60 lần thay đổi văn hóa của chúng ta (P10) – Đọc báo cùng IP

       44. SHE SULLIED THE REPUTATION OF ENTIRE SPECIES OF FLOWER WITH A SINGLE OFF-HANDED COMMENT. (CÔ ẤY …

Read More

04

Sep'18

Madonna – 60 lần thay đổi văn hóa của chúng ta (P9) – Đọc báo cùng IP

         40. SHE MADE THE HIRING OF STYLISTS STANDARD OPERATING PROCEDURE. (CÔ ẤY ĐÃ TẠO RA QUY …

Read More

02

Sep'18

Madonna – 60 lần thay đổi văn hóa của chúng ta (P8) – Đọc báo cùng IP

       34. SHE HAD A SECRET LIFE AS A DOWNTOWN ROCK STAR. (CÔ SỞ HỮU MỘT CUỘC SỐNG …

Read More

01

Sep'18

Madonna – 60 lần thay đổi văn hóa của chúng ta (P7) – Đọc báo cùng IP

       26.SHE MADE GAP TEETH — YES, GAP TEETH — COOL (CÔ ẤY LÀM KẼ HỞ RĂNG). That …

Read More

31

Aug'18

Madonna – 60 lần thay đổi văn hóa của chúng ta (P6) – Đọc báo cùng IP

       18. SHE MADE ’90S ELECTRONICA MAINSTREAM WITH “RAY OF LIGHT.” (CÔ ẤY TẠO RA XU THẾ NHẠC …

Read More

30

Aug'18

Madonna – 60 lần thay đổi văn hóa của chúng ta (P5) – Đọc báo cùng IP

14. SHE BECAME POP’S HEADMISTRESS OF REINVENTION. (MADONNA TRỞ THÀNH NỮ HOÀNG NHẠC POP NHỜ VÀO KHẢ NĂNG ĐỔI MỚI). Madonna’s ability to …

Read More

29

Aug'18

Madonna – 60 lần thay đổi văn hóa của chúng ta (P4) – Đọc báo cùng IP

       11. SHE MADE US LOOK AT NUDITY FROM ANOTHER PERSPECTIVE (CÔ ẤY KHIẾN CHÚNG TA NHÌN NHẬN …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016