IELTS Planet - Học IELTS online

Học IELTS Listening

09

Oct'18

Tổng quan mẹo và bài thi IELTS Listening – IELTS Listening

Dưới đây là một vài mẹo IELTS Listening sẽ rất hữu ích trong bài thi IELTS của bạn. Bài thi …

Read More

08

Oct'18

Kỹ năng Nghe IELTS: Chinh phục các giọng miền tiếng Anh – IELTS Listening

Nếu bạn đang dự thi IELTS, một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà bạn có thể thắc mắc …

Read More

08

Oct'18

Loại câu hỏi đồ thị trong kỹ năng Nghe IELTS – IELTS Listening

Trong kì thi Nghe IELTS, một trong những loại câu hỏi dễ đó là câu hỏi về đồ thị thông …

Read More

23

Sep'18

Chuẩn bị cho bài thi Nghe Ielts (P1) – IELTS Listening

       Dạng bài thi Nghe IELTS và loại câu hỏi: Bài thi Nghe IELTS chiếm 30 phút. Bạn …

Read More

13

Sep'18

Chiến lược nghe IELTS cho phần 4 – IELTS Listening

Trong 4 phần của bài kiểm tra Nghe IELTS, các bản ghi âm và câu hỏi trở nên khó khăn …

Read More

09

Sep'18

Giúp tôi với! Tôi không hiểu được giọng (accent) này! – IELTS Listening

       1. Vấn đề IELTS là một bài kiểm tra quốc tế, vì vậy bạn có thể nghe …

Read More

05

Sep'18

Kỹ năng Nghe IELTS: Những lỗi cần tránh để đạt điểm cao – IELTS Listening

Cũng như những thí sinh khác bạn có bạn có cảm thấy kỹ năng Nghe IELTS gây áp lực hơn …

Read More

05

Sep'18

Các lưu ý khi điền vào phiếu trả lời – IELTS Listening

Bài học này sẽ xem xét một cách tổng thể những vấn đề thường gặp khi điền vào phiếu trả …

Read More

02

Sep'18

Kỹ năng Nghe IELTS: Mẹo để thành công – IELTS Listening

Đây phần đầu tiên trong 4 phần tập trung vào 4 kỹ năng của bài thi IELTS.       …

Read More

30

Aug'18

Bài thi IELTS và chất giọng: Những thứ bạn nên biết – IELTS Listening

Là người chấm thi IELTS, đôi khi tôi được hỏi về chất giọng trong bài thi IELTS Speaking và Listening. …

Read More

27

Aug'18

Làm thế nào để chinh phục câu hỏi dạng Completion trong phần Nghe IELTS? – IELTS Listening

Trong kỳ thi Nghe IELTS, bạn có thể thấy câu hỏi dạng Completion trong phần cuối, tức là phần 4. …

Read More

21

Aug'18

Phương pháp trả lời dạng câu hỏi trắc nghiệm (P2) – IELTS Listening

       Biến câu khẳng định thành câu hỏi Đôi khi câu hỏi trắc nghiệm đòi hỏi bạn phải …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016