IELTS Planet - Học IELTS online

Học IELTS Listening

31

Jul'18

Cách Podcasts phát triển kỹ năng Nghe của bạn – IELTS Listening

Ngày nay bạn có thể tìm thấy podcast trên hầu như bất kỳ chủ đề nào bạn có thể tưởng …

Read More

24

Jul'18

Chiến thuật làm dạng bài Matching Heading trong IELTS Listening – IELTS Listening

  Một trong những dạng bài phức tạp ngoài dạng bài câu hỏi trắc nghiệm trong việc nghe IELTS là …

Read More

19

Jul'18

Hoàn thành tốt phần 1 bài thi Nghe IELTS – IELTS Listening

Phần 1 bài thi Nghe IELTS là một cuộc đối thoại giữa hai người trong môi trường hàng ngày. Khi …

Read More

16

Jul'18

Hoàn thành hướng dẫn IELTS Listening (P1) – IELTS Listening

Kỳ thi IELTS Listening gây ra nhiều vấn đề cho người học. Nếu bạn đã tham gia kỳ thi IELTS, …

Read More

10

Jul'18

Luyện kĩ năng Nghe IELTS bằng Tivi và Phim ảnh (P2) – IELTS Listening

       5. Ngôn ngữ rất đa dạng Mặc dù bạn có thể tìm kiếm được một bộ phim tập …

Read More

10

Jul'18

Luyện kĩ năng Nghe IELTS bằng Tivi và Phim ảnh (P1) – IELTS Listening

“Đừng coi phim nữa! Hãy làm bài tập đi!” Bạn đã từng nghe câu nói này? Hoặc cũng có thể …

Read More

08

Jul'18

Làm thế nào khi bạn không thể nghe được các giọng khác nhau? – IELTS Listening

       1. Vấn đề IELTS là kì thi quốc tế, nên bạn có thể sẽ nghe được rất …

Read More

26

Jun'18

Từ vựng thông dụng trong bài thi Nghe IELTS – IELTS Listening

Khi làm phần Listening trong bài kiểm tra IELTS, để đạt được điểm cao quan trọng là bạn một vốn …

Read More

22

Jun'18

Kĩ năng thiết yếu và chiến thuật trong bài thi Nghe – IELTS Listening

  Kĩ năng Nghe là nền tảng để bạn chinh phục bài thi nghe IELTS: Đó là điều hiển nhiên! …

Read More

11

Jun'18

Bẻ khóa Phần 4 của bài thi Nghe IELTS – IELTS Listening

Trong các bài viết trước, chúng ta đã nói về làm thế nào để Mở khóa bài thi Nghe IELTS …

Read More

05

Jun'18

Bẻ khóa Phần 3 của bài thi Nghe IELTS – IELTS Listening

Bài thi Nghe IELTS gồm có 4 phần. Phần 1, Phần 2, Phần 3 và Phần 4. Trong các phần …

Read More

04

Jun'18

Bẻ khóa Phần 2 của bài thi Nghe IELTS – IELTS Listening

Phần 2 là một trong những phần dễ của bài thi Nghe IELTS bởi vì trong phần thi này, bạn …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016