IELTS Planet - Học IELTS online

Học IELTS Reading

16

Th12'17

Phân tích chiến thuật “15-20-25” – IELTS Reading

Nhiều bạn có suy nghĩ rằng đọc chỉ là một kỹ năng mà luyện tâp càng nhiều, chúng ta càng …

Đọc thêm

12

Th12'17

Những việc làm để rèn luyện kĩ năng đọc IELTS (P3) – IELTS Reading

4. Những cách khác nhau để luyện tập kĩ năng đọc hiểu chung (tt) Nhìn tiêu đề và đoán nội …

Đọc thêm

11

Th12'17

Những việc làm để rèn luyện kĩ năng đọc IELTS (P2) – IELTS Reading

4. Những cách khác nhau để luyện tập kĩ năng đọc hiểu chung Đây là một danh sách mà ý …

Đọc thêm

11

Th12'17

Những việc làm để rèn luyện kĩ năng đọc IELTS (P1) – IELTS Reading

Đây là một ý tưởng luyện tập sẽ giúp nâng cao kĩ năng đọc IELTS của mình. Mặc dù ý …

Đọc thêm

11

Th12'17

6 trang web xuất sắc giúp bạn luyện tập kỹ năng đọc hiểu – IELTS Reading

Dưới đây là một số trang web giúp học viên luyện tập kỹ năng đọc hiểu (reading comprehension). Tất cả …

Đọc thêm

11

Th12'17

Dạng bài hoàn thành bài tóm tắt – IELTS Reading

Dạng câu hỏi này sẽ đưa cho bạn một bài tóm tắt những thông tin từ bài đọc IELTS Reading, …

Đọc thêm

11

Th12'17

Kỹ năng làm dạng bài nối đáp án – IELTS Reading

Trong bài thi IELTS Reading, có một dạng bài sẽ cho bạn một list các câu không hoàn chỉnh và …

Đọc thêm

08

Th12'17

Dạng bài Gap Filling – IELTS Reading

Với dạng bài này, đề sẽ cho bạn  một số câu văn chưa hoàn chỉnh và thiếu một vài từ, …

Đọc thêm

06

Th12'17

3 tips cho dạng bài Locating Information – IELTS Reading

Trong dạng bài Locating Information của IELTS Reading, người ra đề sẽ đưa cho bạn câu chứa đựng thông tin từ …

Đọc thêm

24

Th11'17

Chiến lược làm bài Matching Headings (P2) – IELTS Reading

4. Chiến lược thành công Nếu dạng bài Matching paragraph headings xuất hiện trong bài thi IELTS Reading của mình, …

Đọc thêm

23

Th11'17

Chiến lược làm bài Matching Headings (P1) – IELTS Reading

Bên cạnh dạng câu hỏi True/ False/ Not Given và Yes/No/Not given, dạng bài Matching Paragraph Headings được xem là một …

Đọc thêm

14

Th11'17

3 tips cho bài đọc dạng Multiple Choice – IELTS Reading

Trong IELTS Reading, kẻ thù lớn nhất của bạn chính là thời gian. Bạn có 3 đoạn văn để đọc …

Đọc thêm
IELTS Planet - Học IELTS online 2016