IELTS Planet - Học IELTS online

Học IELTS Reading

11

Dec'17

Những việc làm để rèn luyện kĩ năng đọc IELTS (P1) – IELTS Reading

Đây là một ý tưởng luyện tập sẽ giúp nâng cao kĩ năng đọc IELTS của mình. Mặc dù ý …

Read More

11

Dec'17

6 trang web xuất sắc giúp bạn luyện tập kỹ năng đọc hiểu – IELTS Reading

Dưới đây là một số trang web giúp học viên luyện tập kỹ năng đọc hiểu (reading comprehension). Tất cả …

Read More

11

Dec'17

Dạng bài hoàn thành bài tóm tắt – IELTS Reading

Dạng câu hỏi này sẽ đưa cho bạn một bài tóm tắt những thông tin từ bài đọc IELTS Reading, …

Read More

11

Dec'17

Kỹ năng làm dạng bài nối đáp án – IELTS Reading

Trong bài thi IELTS Reading, có một dạng bài sẽ cho bạn một list các câu không hoàn chỉnh và …

Read More

08

Dec'17

Dạng bài Gap Filling – IELTS Reading

Với dạng bài này, đề sẽ cho bạn  một số câu văn chưa hoàn chỉnh và thiếu một vài từ, …

Read More

06

Dec'17

3 tips cho dạng bài Locating Information – IELTS Reading

Trong dạng bài Locating Information của IELTS Reading, người ra đề sẽ đưa cho bạn câu chứa đựng thông tin từ …

Read More

24

Nov'17

Chiến lược làm bài Matching Headings (P2) – IELTS Reading

4. Chiến lược thành công Nếu dạng bài Matching paragraph headings xuất hiện trong bài thi IELTS Reading của mình, …

Read More

23

Nov'17

Chiến lược làm bài Matching Headings (P1) – IELTS Reading

Bên cạnh dạng câu hỏi True/ False/ Not Given và Yes/No/Not given, dạng bài Matching Paragraph Headings được xem là một …

Read More

14

Nov'17

3 tips cho bài đọc dạng Multiple Choice – IELTS Reading

Trong IELTS Reading, kẻ thù lớn nhất của bạn chính là thời gian. Bạn có 3 đoạn văn để đọc …

Read More

08

Nov'17

7 câu hỏi thường gặp về bài đọc – IELTS Reading

Trong bài viết này, chúng ta sẽ bàn về những câu hỏi mà các thí sinh thường băn khoăn về bài thi …

Read More

04

Nov'17

Khắc phục điểm yếu đọc chậm – IELTS Reading

Bạn sẽ có 3 bài đọc và 40 câu hỏi trong phần thi IELTS Reading. Hoàn thành tất cả câu …

Read More

03

Nov'17

luyện tập 1 bài đọc như thế nào cho hiệu quả? – IELTS Reading

Một bạn học IELTS tên Sarym từ Campuchia có thắc mắc rất thú vị như sau: I am very poor …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016