IELTS Planet - Học IELTS online

Học IELTS Reading

23

Jan'18

Mẹo đạt điểm 9 trong phần đọc – IELTS Reading

Đạt điểm 9 trong phần thi đọc IELTS Reading là khả thi! Nhiều thí sinh đã bày tỏ với chúng tôi …

Read More

15

Jan'18

Dạng nối tên – IELTS Reading

Trong IELTS Reading, dạng bài này yêu cầu bạn phải nối tên một người, thường là tên của các các …

Read More

10

Jan'18

10 trang web tin tức giúp rèn luyện kỹ năng đọc (P1) – IELTS Reading

Một trong những cách hiệu quả nhất để cải thiện sự hiểu biết tiếng Anh của bạn là thường xuyên …

Read More

30

Dec'17

IELTS Reading – 9.0 Reading có quá xa vời không?

Cho đến giờ, tôi vẫn không thể tin rằng mình đạt được 9.0 Reading – một trong những ước mơ …

Read More

16

Dec'17

Phân tích chiến thuật “15-20-25” – IELTS Reading

Nhiều bạn có suy nghĩ rằng đọc chỉ là một kỹ năng mà luyện tâp càng nhiều, chúng ta càng …

Read More

12

Dec'17

Những việc làm để rèn luyện kĩ năng đọc IELTS (P3) – IELTS Reading

4. Những cách khác nhau để luyện tập kĩ năng đọc hiểu chung (tt) Nhìn tiêu đề và đoán nội …

Read More

11

Dec'17

Những việc làm để rèn luyện kĩ năng đọc IELTS (P2) – IELTS Reading

4. Những cách khác nhau để luyện tập kĩ năng đọc hiểu chung Đây là một danh sách mà ý …

Read More

11

Dec'17

Những việc làm để rèn luyện kĩ năng đọc IELTS (P1) – IELTS Reading

Đây là một ý tưởng luyện tập sẽ giúp nâng cao kĩ năng đọc IELTS của mình. Mặc dù ý …

Read More

11

Dec'17

6 trang web xuất sắc giúp bạn luyện tập kỹ năng đọc hiểu – IELTS Reading

Dưới đây là một số trang web giúp học viên luyện tập kỹ năng đọc hiểu (reading comprehension). Tất cả …

Read More

11

Dec'17

Dạng bài hoàn thành bài tóm tắt – IELTS Reading

Dạng câu hỏi này sẽ đưa cho bạn một bài tóm tắt những thông tin từ bài đọc IELTS Reading, …

Read More

11

Dec'17

Kỹ năng làm dạng bài nối đáp án – IELTS Reading

Trong bài thi IELTS Reading, có một dạng bài sẽ cho bạn một list các câu không hoàn chỉnh và …

Read More

08

Dec'17

Dạng bài Gap Filling – IELTS Reading

Với dạng bài này, đề sẽ cho bạn  một số câu văn chưa hoàn chỉnh và thiếu một vài từ, …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016