IELTS Planet - Học IELTS online

Học IELTS Speaking

28

Th6'16

CÂU HỎI VÀ TOPICS PHẦN 2 IELTS SPEAKING

CÂU HỎI VÀ TOPICS PHẦN 2 IELTS SPEAKING Phần 2 IELTS Speaking là gì? Đây là phần bạn sẽ phải …

Đọc thêm

24

Th6'16

IELTS Speaking – Describe a bad weather experience you have had

 Describe a bad weather experience you have had Bài viết này sẽ đi sâu vào câu hỏi Describe a bad weather …

Đọc thêm

16

Th6'16

[IELTS Speaking part 1] Tổng hợp một số topic và câu hỏi

PHẦN 1 IELTS SPEAKING: TOPICS VÀ CÂU HỎI Speaking IELTS phần 1 chuẩn bị cho bạn ý tưởng cho các …

Đọc thêm

15

Th6'16

[IELTS Speaking Part 3] Tổng hợp một số topic và câu hỏi

TOPICS CHO IELTS PHẦN 3  Speaking phần 3 là gì? Đây là phần thảo luận với giám khảo. Giám khảo …

Đọc thêm

06

Th6'16

IELTS Speaking – Collocations dùng để tả người

Trong IELTS Speaking, đề bài miêu tả người (describe a Person) là cực kì phổ biến. Bạn có thể được …

Đọc thêm

06

Th6'16

IP Book _ Speaking for IELTS – Collins

  Nếu Speaking là thứ cản trở bạn đạt điểm cao trong IELTS, Speaking for IELTS có thể giúp bạn. …

Đọc thêm

01

Th6'16

Weekly IELTS Top Up – Speaking B

Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn thêm một số lời khuyên cho phần IELTS Speaking. Trong bài …

Đọc thêm

31

Th5'16

Weekly IELTS Top Up – Speaking A

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài lời khuyên cho phần IELTS Speaking. Như thường lệ, …

Đọc thêm

26

Th5'16

IELTS Speaking Part 3: Điều gì tạo nên một bức hoạ đẹp?

Ý tưởng và từ vựng: the composition of all the parts the painter has a good eye (to know when …

Đọc thêm

25

Th5'16

Từ nối và các tips trong IELTS Speaking

Cũng như IELTS Writing, IELST Speaking cũng đòi hỏi chúng ta sử dụng các từ nối và các cụm dẫn …

Đọc thêm

23

Th5'16

IELTS Speaking: 60 giây quan trọng nhất của bài thi IELTS

Trong part 2 của Speaking Test, bạn sẽ đc cho một topic và một phút để chuẩn bị. Sau đó …

Đọc thêm

17

Th5'16

IELTS Speaking Part 2 – Sơ đồ tư duy

Bài viết này sẽ hưỡng dẫn các bạn cách sử dụng Sơ đồ tư duy cho phần Speaking Part 2. …

Đọc thêm
IELTS Planet - Học IELTS online 2016