IELTS Planet - Học IELTS online

Học IELTS Speaking

18

Feb'18

Các cụm động từ dùng để nói về thời thơ ấu (P2) – IELTS Speaking

6. Get on with: hòa hợp Did you get on well with your siblings? Yes, I did. I got on …

Read More

18

Feb'18

Các cụm động từ dùng để nói về thời thơ ấu (P1) – IELTS Speaking

Trong bài thi IELTS Speaking, bạn có rất nhiều cơ hội để nói về thời thơ ấu của mình. Trong bài …

Read More

12

Feb'18

Sự ngập ngừng trong bài thi nói – IELTS Speaking

Thế nào là sự ngập ngừng? Ngập ngừng tốt hay xấu? Có nên ngập ngừng hay không trong bài thi …

Read More

11

Feb'18

Các cụm từ hữu ích trong bài thi nói Part 3 (P2) – IELTS Speaking

6. Bình luận ý kiến của mình I know this may sound obvious but … (Tôi biết điều này nghe …

Read More

11

Feb'18

Các cụm từ hữu ích trong bài thi nói Part 3 (P1) – IELTS Speaking

Đối với hầu hết mọi người, Part 3 – thảo luận là phần khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. …

Read More

06

Feb'18

Mẹo trong phần kĩ năng nói của IELTS – IELTS Speaking

Nhiều thí sinh sau khi thi nói IELTS đều cảm thấy phần này khó nhất bởi vì nó đòi hỏi …

Read More

06

Feb'18

Kinh nghiệm học và thi Nghe và Nói (8.0+) (P1) – Tự học IELTS

Đây là bài chia sẻ của bạn Hieu M. Nguyen đã đăng trên Hội luyện thi IELTS trên Scholarship Planet vào …

Read More

02

Feb'18

Các cụm từ hữu ích trong phần nói Part 3 (P2) – IELTS Speaking

6. Bình luận ý kiến của mình I know this may sound obvious but … (Tôi biết điều này nghe …

Read More

02

Feb'18

Các cụm từ hữu ích trong phần nói Part 3 (P1) – IELTS Speaking

Đối với hầu hết mọi người, IELTS Speaking Part 3 – thảo luận là phần khó nhất trong bài thi …

Read More

02

Feb'18

Idioms trong tiếng Anh – IELTS Speaking

 Idioms (thành ngữ) được sử dụng trong IELTS có thể giúp bạn nâng cao điểm số trong bài kiểm tra. …

Read More

22

Jan'18

5 cách nói khi bạn muốn người khác lặp lại – Tự học IELTS

Trong phần thi IELTS Speaking, nếu thí sinh không hiểu câu hỏi được đưa ra từ phía người phỏng vấn, …

Read More

16

Jan'18

6 hiểu lầm về bài thi nói IELTS – IELTS Speaking

IELTS là hệ thống kiểm tra tiếng Anh toàn cầu được công nhận bởi các cơ quan trên toàn thế …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016