IELTS Planet - Học IELTS online

Học IELTS Speaking

25

Th4'17

5 Tips chinh phục 7.0 IELTS Speaking

IELTS band 7 là một mục tiêu của rất nhiều người học IELTS. Tuy nhiên thật khó để dành được …

Đọc thêm

25

Th4'17

Từ vựng – Topic 6: Education

Với chủ đề Education, bạn có thể được hỏi về việc học của mình ở Part 1, bạn có thể …

Đọc thêm

20

Th4'17

Từ vựng – Topic 5: Food

Chủ đề về Food chắc hẳn là chủ đề yêu thích của rất nhiều thí sinh thi IELTS. Tuy nhiên, …

Đọc thêm

20

Th4'17

Từ vựng – Topic 4: Sport

Tất cả chúng ta đều có mối liên hệ nào đó đến thể thao: chúng ta xem thể thao, chơi …

Đọc thêm

19

Th4'17

Từ vựng – Topic 3: Technology

Chủ đề Technology là chủ đề khá phổ biến trong bài thi IELTS Speaking. Bạn có thể được hỏi về …

Đọc thêm

18

Th4'17

Từ vựng – Topic 2: Relationships

Về chủ đề Relationships, các bạn hãy đọc câu hỏi và câu trả lời gợi ý. Và hãy chú ý …

Đọc thêm

17

Th4'17

Từ vựng – Topic 1: Holidays

Đây là series Từ vựng cho IELTS Speaking của IELTS Planet nhằm cung cấp các từ vựng liên quan tới …

Đọc thêm

17

Th4'17

IELTS Reading: Phần 3: Chủ đề “đọc”

Dưới đây là một số câu hỏi từ Cambridge IELTS 11. Mỗi câu trả lời đều chứa ba câu và …

Đọc thêm

28

Th6'16

CÂU HỎI VÀ TOPICS PHẦN 2 IELTS SPEAKING

CÂU HỎI VÀ TOPICS PHẦN 2 IELTS SPEAKING Phần 2 IELTS Speaking là gì? Đây là phần bạn sẽ phải …

Đọc thêm

24

Th6'16

IELTS Speaking – Describe a bad weather experience you have had

 Describe a bad weather experience you have had Bài viết này sẽ đi sâu vào câu hỏi Describe a bad weather …

Đọc thêm

16

Th6'16

[IELTS Speaking part 1] Tổng hợp một số topic và câu hỏi

PHẦN 1 IELTS SPEAKING: TOPICS VÀ CÂU HỎI Speaking IELTS phần 1 chuẩn bị cho bạn ý tưởng cho các …

Đọc thêm

15

Th6'16

[IELTS Speaking Part 3] Tổng hợp một số topic và câu hỏi

TOPICS CHO IELTS PHẦN 3  Speaking phần 3 là gì? Đây là phần thảo luận với giám khảo. Giám khảo …

Đọc thêm
IELTS Planet - Học IELTS online 2016