IELTS Planet - Học IELTS online

Học IELTS Speaking

17

May'18

Tạo sự tự nhiên trong kì thì thi vấn đáp IELTS – IELTS Speaking

Trong tất cả ngôn ngữ, những cuộc nói chuyện trong văn bản, trong sách vở sẽ khác rất nhiều với …

Read More

13

May'18

Diễn đạt một cách tự nhiên trong kì thi vấn đáp IELTS – IELTS Speaking

Đối với bất kì ngôn ngữ nào, đàm thoại thực tế rõ ràng khác biệt rất nhiều so với việc …

Read More

10

May'18

Cách phản hồi các câu hỏi hội thoại trong IELTS (P2) – IELTS Speaking

Nếu bạn có thể chủ động phản hồi lại những cụm từ này trong bài thi nói IELTS , bạn …

Read More

10

May'18

Cách phản hồi các câu hỏi hội thoại trong IELTS (P1) – IELTS Speaking

Các cuộc hội thoại trong IELTS không bị sắp xếp một cách vô tổ chức hay được tạo ra  một …

Read More

05

May'18

Các cách nói khác thay cho từ ‘said” – IELTS Speaking

Như lời bài hát của Limp Bizkit, “some days it’s all about the ‘he says, she says” (một ngày nào đó …

Read More

04

May'18

Yếu tố ảnh hưởng đến sự trôi chảy trong IELTS Speaking – IELTS Speaking

Sự trôi chảy là một trong những tiêu chí đánh  giá trong phần IELTS Speaking. Nó ảnh hưởng nhiều đến …

Read More

03

May'18

Cách dùng các từ “Already”, “Yet” và “Still”- IELTS Speaking

Ba từ có thể dễ gây nhầm lẫn đối với người học tiếng Anh là already, yet và still. Cả …

Read More

03

May'18

Thang điểm bài thi nói trong IELTS: FC, LR, GRA và P là gì? – IELTS Speaking

Ở kì trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách tính điểm trong Writing. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng …

Read More

24

Apr'18

15 thành ngữ tiếng Anh giúp bạn nói chuyện như người bản xứ (P3) – IELTS Speaking

Sau đây là tiếp theo danh sách những thành ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thường được sử dụng bởi …

Read More

20

Apr'18

15 thành ngữ tiếng Anh giúp bạn nói chuyện như người bản xứ (P2) – IELTS Speaking

Sau đây là tiếp theo danh sách những thành ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thường được sử dụng bởi …

Read More

20

Apr'18

15 thành ngữ tiếng Anh giúp bạn nói chuyện như người bản xứ (P1) – IELTS Speaking

Thành ngữ là một cụm từ hoặc một cách biểu đạt cố định mang nghĩa ẩn dụ hoặc nghĩa đen. …

Read More

04

Apr'18

Tầm quan trọng của việc luyện nói (P3) – IELTS Speaking

Cố gắng tìm người nói tiếng Anh trong khu vực của bạn. Việc nói tiếng Anh với người có cùng …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016