IELTS Planet - Học IELTS online

Học IELTS Speaking

11

Jan'18

11 chủ đề hay để tranh luận luyện tập nói (P1) – IELTS Speaking

Nhiều trường cao đẳng và đại học có các câu lạc bộ nói tiếng anh, nơi đó chinh là nơi …

Read More

06

Jan'18

Cách kéo dài câu trả lời trong Part 1 (P4) – IELTS Speaking

11. Hãy chỉ cần nói and And là một trong những từ quan trọng nhất trong tiếng Anh. Đó là …

Read More

06

Jan'18

Cách kéo dài câu trả lời trong Part 1 (P3) – IELTS Speaking

7. Hãy trả lời thật chính xác về địa điểm, thời gian và mức độ thường xuyên khi làm việc …

Read More

06

Jan'18

Cách kéo dài câu trả lời trong Part 1 (P2) – IELTS Speaking

3. Hãy đưa ra lí do Một cách đơn giản để nói được nhiều hơn trong bài IELTS Speaking là …

Read More

05

Jan'18

Cách kéo dài câu trả lời trong Part 1 (P1) – IELTS Speaking

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cách để kéo dài câu trả lời trong …

Read More

05

Jan'18

Làm thế nào để được đánh giá cao trong phần thi nói? – IELTS Speaking

Bạn có thể làm gì để đạt điểm cao trong phần thi nói IELTS Speaking? UMG (sử dụng thật nhiều …

Read More

26

Dec'17

Đạt thang 7+ bài thi nói mà không cần “học” – IELTS Speaking

Có rất nhiều bạn thắc mắc làm thế nào để có được điểm số tốt trong bài thi nói IELTS …

Read More

25

Dec'17

Những cách kéo dài câu trả lời Part 1 (P2) – IELTS Speaking

6. Các ý liên quan đến tương lai Để diễn tả những điều có thể thay đổi trong tương lai, …

Read More

25

Dec'17

Những cách kéo dài câu trả lời Part 1 (P1) – IELTS Speaking

Bài viết này sẽ chia sẻ độ dài nên có của các câu trả lời trong Part 1 bài thi …

Read More

21

Dec'17

Những điều nên và không nên làm trong Part 1 (P1) – IELTS Speaking

Phần 1 IELTS Speaking thường kéo dài từ 4-5 phút và bạn sẽ được hỏi về những điều khá quen …

Read More

16

Dec'17

Khác biệt band 6 và 7 trong iELTS Speaking – IELTS Speaking

Trong kì thi IELTS, phần thi nói là một trong những phần thi khó nhất và rất nhiều thí sinh …

Read More

12

Dec'17

Bổ sung idioms về hành động/hành vi (P4) – IELTS Speaking

31. Do more harm than good Ý nghĩa: chỉ một việc làm nào đó hại nhiều hơn lợi VD: Giving …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016