IELTS Planet - Học IELTS online

Học IELTS Speaking

17

Th4'17

Từ vựng – Topic 1: Holidays

Đây là series Từ vựng cho IELTS Speaking của IELTS Planet nhằm cung cấp các từ vựng liên quan tới …

Đọc thêm

17

Th4'17

IELTS Reading: Phần 3: Chủ đề “đọc”

Dưới đây là một số câu hỏi từ Cambridge IELTS 11. Mỗi câu trả lời đều chứa ba câu và …

Đọc thêm

28

Th6'16

CÂU HỎI VÀ TOPICS PHẦN 2 IELTS SPEAKING

CÂU HỎI VÀ TOPICS PHẦN 2 IELTS SPEAKING Phần 2 IELTS Speaking là gì? Đây là phần bạn sẽ phải …

Đọc thêm

24

Th6'16

IELTS Speaking – Describe a bad weather experience you have had

 Describe a bad weather experience you have had Bài viết này sẽ đi sâu vào câu hỏi Describe a bad weather …

Đọc thêm

16

Th6'16

[IELTS Speaking part 1] Tổng hợp một số topic và câu hỏi

PHẦN 1 IELTS SPEAKING: TOPICS VÀ CÂU HỎI Speaking IELTS phần 1 chuẩn bị cho bạn ý tưởng cho các …

Đọc thêm

15

Th6'16

[IELTS Speaking Part 3] Tổng hợp một số topic và câu hỏi

TOPICS CHO IELTS PHẦN 3  Speaking phần 3 là gì? Đây là phần thảo luận với giám khảo. Giám khảo …

Đọc thêm

06

Th6'16

IELTS Speaking – Collocations dùng để tả người

Trong IELTS Speaking, đề bài miêu tả người (describe a Person) là cực kì phổ biến. Bạn có thể được …

Đọc thêm

06

Th6'16

IP Book _ Speaking for IELTS – Collins

  Nếu Speaking là thứ cản trở bạn đạt điểm cao trong IELTS, Speaking for IELTS có thể giúp bạn. …

Đọc thêm

01

Th6'16

Weekly IELTS Top Up – Speaking B

Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn thêm một số lời khuyên cho phần IELTS Speaking. Trong bài …

Đọc thêm

31

Th5'16

Weekly IELTS Top Up – Speaking A

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài lời khuyên cho phần IELTS Speaking. Như thường lệ, …

Đọc thêm

26

Th5'16

IELTS Speaking Part 3: Điều gì tạo nên một bức hoạ đẹp?

Ý tưởng và từ vựng: the composition of all the parts the painter has a good eye (to know when …

Đọc thêm

23

Th5'16

IELTS Speaking: 60 giây quan trọng nhất của bài thi IELTS

Trong part 2 của Speaking Test, bạn sẽ đc cho một topic và một phút để chuẩn bị. Sau đó …

Đọc thêm
IELTS Planet - Học IELTS online 2016
error: Content is protected !!