IELTS Planet - Học IELTS online

Speaking Part 2

18

Th4'17

Từ vựng – Topic 2: Relationships

Về chủ đề Relationships, các bạn hãy đọc câu hỏi và câu trả lời gợi ý. Và hãy chú ý …

Đọc thêm

17

Th4'17

Từ vựng – Topic 1: Holidays

Đây là series Từ vựng cho IELTS Speaking của IELTS Planet nhằm cung cấp các từ vựng liên quan tới …

Đọc thêm

28

Th6'16

CÂU HỎI VÀ TOPICS PHẦN 2 IELTS SPEAKING

CÂU HỎI VÀ TOPICS PHẦN 2 IELTS SPEAKING Phần 2 IELTS Speaking là gì? Đây là phần bạn sẽ phải …

Đọc thêm
IELTS Planet - Học IELTS online 2016