IELTS Planet - Học IELTS online

Học IELTS Writing

20

May'18

Lựa chọn ý và cấu trúc bài luận IELTS task 2 (P3) – IELTS Writing

Làm thế nào để học cách cấu trúc bài luận trong IELTS Writing Task 2? Đầu tiên, bạn cần nghĩ …

Read More

20

May'18

Lựa chọn ý và cấu trúc bài luận IELTS task 2 (P2) – IELTS Writing

       3. Cấu trúc bài luận Một khi bạn đã chọn được luận điểm, bạn nên lập dàn …

Read More

20

May'18

Lựa chọn ý và cấu trúc bài luận IELTS task 2 (P1) – IELTS Writing

Khi nói đến cải thiện điểm Viết IELTS, để xây dựng vốn từ và mài dũa kỹ năng ngữ pháp …

Read More

16

May'18

Sẵn sàng chinh phục phần thi Viết task 1 với 5 bước thật dễ dàng (P2) – IELTS Writing

       4.Sử dụng ngôn ngữ một cách rõ ràng và hiệu quả nhất Một trong những cách hiệu …

Read More

16

May'18

Sẵn sàng chinh phục phần thi Viết task 1 với 5 bước thật dễ dàng (P1) – IELTS Writing

Việc bắt đầu một bài Viết trong bài kiểm tra IELTS được xem như là một thách thức rất lớn. …

Read More

14

May'18

Những mẹo để cải thiện lỗi chính tả (P2) – IELTS Writing

      6. Ghi nhớ các cụm từ liên quan đến các nhóm đặc biệt. Ví dụ, bạn sẽ …

Read More

14

May'18

Những mẹo để cải thiện lỗi chính tả (P1) – IELTS Writing

Không có gì làm cho bài viết của bạn trở nên thô kệch bằng những từ viết sai chính tả. …

Read More

13

May'18

Sử dụng liên từ Bổ sung, Sắp xếp và Tổng kết (P1) – IELTS Writing

       1. Liên từ Bổ sung và Ví dụ for example / for instance Sử dụng những từ …

Read More

24

Apr'18

Phương pháp tư duy ý tưởng cho bài viết (P2) – IELTS Writing

Hãy tham khảo những phương pháp tìm ra ý tưởng cho bài viết problem solution. Tổng cộng có ba phương …

Read More

23

Apr'18

4 cách để tránh lặp từ trong IELTS – IELTS Writing

Nhiều ứng viên thi IELTS than phiền về việc lặp từ và cấu trúc câu trong bài thi Viết. Vì …

Read More

18

Apr'18

Dấu câu trong bài thi viết IELTS (P2) – IELTS Writing

         2. Dấu chấm phẩy Như chúng ta đã thấy từ ví dụ trên, dấu chấm phẩy …

Read More

17

Apr'18

Dấu câu trong bài thi viết IELTS (P1) – IELTS Writing

Dấu câu có quan trọng để vượt qua bài thi Ielts Writing không? Vâng, tất nhiên là rất quan trọng. Nếu …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016