IELTS Planet - Học IELTS online

Học IELTS Writing

16

Jul'18

Mẹo số 1 cho phần thi Viết – IELTS Writing

Tôi sẽ bắt đầu viết những lời khuyên rất ngắn về viết lách, mà tôi hy vọng sẽ giúp ích …

Read More

14

Jul'18

Hiểu yêu cầu bài luận trước khi viết (P2) – IELTS Writing

       2. Chú thích các câu hỏi xoay quanh chủ đề Một việc quan trọng không kém việc …

Read More

14

Jul'18

Hiểu yêu cầu bài luận trước khi viết (P1) – IELTS Writing

Bạn bước ra khỏi phòng thi với một vẻ tự tin đã hoàn thành tốt bài luận. Bạn yêu thích …

Read More

05

Jul'18

Sử dụng liên từ Bổ sung, Sắp xếp và Tổng kết (P2) – IELTS Writing

also / too “Also” có thể nằm giữa câu, trong khi “too” thường được dùng ở cuối câu. Ví dụ: …

Read More

04

Jul'18

Cách hoàn thành phần Viết IELTS đúng giờ? – IELTS Writing

Bạn có một giờ để hoàn thành hai bài viết và có kỹ năng quản lý thời gian tuyệt vời. …

Read More

03

Jul'18

Điểm giống và khác nhau giữa Task 1 và Task 2 của phần Viết IELTS – IELTS Writing

Khi làm phần Viết của bài thi IELTS, có thể bạn không nghĩ Bài 1 và 2 liên quan đến …

Read More

02

Jul'18

Các cấu trúc giúp bạn đạt thang điểm 7.5 trở lên trong bài thi viết IELTS – IELTS Writing

Một trong những sai lầm lớn nhất mà hầu hết các thí sinh liên tục mắc phải khi làm bài …

Read More

28

Jun'18

7 mẹo để viết bài luận IELTS tốt hơn – IELTS Writing

Dưới đây là những đề xuất của riêng tôi để viết bài luận vững chắc. Mặc dù những mẹo này …

Read More

25

Jun'18

Tôi nên viết bao nhiêu từ trong kì thi IELTS? – IELTS Writing

Đây là một trong những câu hỏi phổ biến mà học sinh thường hỏi tôi và thật thú vị khi …

Read More

21

Jun'18

Các cụm từ hữu ích về Ý tưởng và Suy nghĩ trong bài thi Viết – IELTS Writing

       1. Cụm từ về ý tưởng và suy nghĩ I honestly think we can win the match …

Read More

19

Jun'18

5 bước giúp bạn cải thiện điểm bài thi Viết – IELTS Writing

Luyện tập IELTS Writing là việc làm cần thiết cho bất cứ ai muốn cải thiện điểm, nhưng bạn phải …

Read More

18

Jun'18

10 cụm từ bạn có thể đã bỏ qua để đạt điểm cao hơn trong bài thi IELTS – IELTS Writing

Bạn đã bao giờ tự hỏi cách diễn đạt những hành động bình thường bằng những phương pháp bất thường …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016