IELTS Planet - Học IELTS online

Học IELTS Writing

08

Feb'15

Slide + Video [F&F] Webinar 03: Thực hành viết thân bài IELTS Writing

  Dưới đây là link Slide và Video cho buổi Webinar 03: Thực hành viết thân bài IELTS Writing trên …

Read More

23

Jan'15

Slide [F&F] Webinar 02: Thực hành viết mở bài IELTS Writing

    Cảm ơn các bạn đã tham dự học và phát biểu đóng góp trong buổi Webinar tối qua. …

Read More

19

Jan'15

Những tiêu chí chấm bài IELTS Writing (Phần 2)

Tiêu chí thứ 2 : “Sự liên kết và mạch lạc” trong bài viết. Đối với “đoạn văn” (paragraph) Các …

Read More

07

Jan'15

Những tiêu chí chấm bài IELTS Writing (Phần 1)

  Nếu bạn là người viết chuyên nghiệp thì câu đầu tiên bạn sẽ phải hỏi chính mình trước khi …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016