IELTS Planet - Học IELTS online

Học IELTS Writing

18

Jul'18

Làm thế nào để thật sẵn sàng cho bài kiểm tra viết IELTS? (P1) – IELTS Writing

Vậy, bạn đã sẵn sàng để viết vào ngày thi? Có rất nhiều điều cần nhớ, đánh giá và tự …

Read More

17

Jul'18

4 cách để Paraphrase trong bài thi Viết IELTS (P2) – IELTS Writing

       3. Phương pháp 3: Thay đổi loại của từ Có nhiều loại từ khác nhau bao gồm …

Read More

17

Jul'18

4 cách để Paraphrase trong bài thi Viết IELTS (P1) – IELTS Writing

Paraphrasing (diễn giải) là một kỹ năng IELTS cần thiết. Bài viết này sẽ cho bạn thấy cách diễn giải …

Read More

16

Jul'18

Mẹo số 1 cho phần thi Viết – IELTS Writing

Tôi sẽ bắt đầu viết những lời khuyên rất ngắn về viết lách, mà tôi hy vọng sẽ giúp ích …

Read More

14

Jul'18

Hiểu yêu cầu bài luận trước khi viết (P2) – IELTS Writing

       2. Chú thích các câu hỏi xoay quanh chủ đề Một việc quan trọng không kém việc …

Read More

14

Jul'18

Hiểu yêu cầu bài luận trước khi viết (P1) – IELTS Writing

Bạn bước ra khỏi phòng thi với một vẻ tự tin đã hoàn thành tốt bài luận. Bạn yêu thích …

Read More

05

Jul'18

Sử dụng liên từ Bổ sung, Sắp xếp và Tổng kết (P2) – IELTS Writing

also / too “Also” có thể nằm giữa câu, trong khi “too” thường được dùng ở cuối câu. Ví dụ: …

Read More

04

Jul'18

Cách hoàn thành phần Viết IELTS đúng giờ? – IELTS Writing

Bạn có một giờ để hoàn thành hai bài viết và có kỹ năng quản lý thời gian tuyệt vời. …

Read More

03

Jul'18

Điểm giống và khác nhau giữa Task 1 và Task 2 của phần Viết IELTS – IELTS Writing

Khi làm phần Viết của bài thi IELTS, có thể bạn không nghĩ Bài 1 và 2 liên quan đến …

Read More

02

Jul'18

Các cấu trúc giúp bạn đạt thang điểm 7.5 trở lên trong bài thi viết IELTS – IELTS Writing

Một trong những sai lầm lớn nhất mà hầu hết các thí sinh liên tục mắc phải khi làm bài …

Read More

28

Jun'18

7 mẹo để viết bài luận IELTS tốt hơn – IELTS Writing

Dưới đây là những đề xuất của riêng tôi để viết bài luận vững chắc. Mặc dù những mẹo này …

Read More

25

Jun'18

Tôi nên viết bao nhiêu từ trong kì thi IELTS? – IELTS Writing

Đây là một trong những câu hỏi phổ biến mà học sinh thường hỏi tôi và thật thú vị khi …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016