IELTS Planet - Học IELTS online

Học IELTS Writing

06

Jun'18

Cách diễn đạt cảm xúc lẫn lộn trong phần thi Nói và thi Viết IELTS? – IELTS Speaking

Nhiều người có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc hoặc cách họ tư duy. Tuy nhiên, có nhiều lúc …

Read More

06

Jun'18

Bạn phải làm gì trước khi bắt đầu viết bài luận IELTS? – IELTS Writing

  Nếu bạn chắc chắn rằng bạn biết làm thế nào để tiếp cận phần bài luận của phần viết …

Read More

05

Jun'18

Cách lập dàn ý bài viết IELTS – giải pháp 10 phút (P3) – IELTS Writing

>> Lựa chọn ý chính Đây cũng là điểm mấu chốt. Ý chính là phương pháp bạn bố cục bài …

Read More

05

Jun'18

Cách lập dàn ý bài viết IELTS – giải pháp 10 phút (P2) – IELTS Writing

       1. Lợi ích khi dành nhiều thời gian tư duy và lập dàn ý – bạn sẽ …

Read More

04

Jun'18

Tính liên kết trong bài thi Viết IELTS – IELTS Writing

Những người viết giỏi sử dụng các kỹ thuật khác nhau để đảm bảo rằng bài viết của họ gắn …

Read More

31

May'18

5 cách cải thiện ngữ pháp cho bài viết của bạn – IELTS Writing

Viết là một kỹ năng rất quan trọng cần phát triển, đặc biệt là khi bạn dùng tiếng Anh trong …

Read More

29

May'18

Những bí mật đằng sau dấu nháy đơn – IELTS Writing

Dấu nháy đơn (‘) là một dấu câu được dùng chính trong 2 phạm vi: Sở hữu cách Bỏ xót. Tuy …

Read More

28

May'18

Cách dùng mạo từ, từ hạn định, và lượng từ trong bài thi Viết – IELTS Writing

Điều gì kỳ cục nhất đối với bạn khi học tiếng Anh? Với nhiều người, đó có thể là những …

Read More

27

May'18

Những việc nên và không nên khi làm bài luận IELTS (band 7.0+) – IELTS Writing

Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ những bí quyết của Kathrine để đạt điểm cao trong bài luận IELTS. …

Read More

24

May'18

5 kiểu cấu trúc bài cho bài viết IELTS Writing Task 2 (P2) – IELTS Writing

       3. Problem and Solution essays (Dạng bài vấn đề và giải pháp) Trong dạng bài vấn đề …

Read More

24

May'18

5 kiểu cấu trúc bài cho bài viết IELTS Writing Task 2 (P1) – IELTS Writing

Mọi người thường hay bảo nhau rằng có một “kiểu cấu trúc phù hợp với tất cả”  cho các bài …

Read More

20

May'18

Lựa chọn ý và cấu trúc bài luận IELTS task 2 (P3) – IELTS Writing

Làm thế nào để học cách cấu trúc bài luận trong IELTS Writing Task 2? Đầu tiên, bạn cần nghĩ …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016