IELTS Planet - Học IELTS online

17

Th4'17

IELTS Writing Task 1: Dấu gạch nối và không có ‘s’ trước danh từ.

Xem những cụm từ sau (chính xác): Over the 10-year period The charts show three 10-year periods Bây giờ hãy …

Đọc thêm

17

Th4'17

IELTS Writing Task 1: Nên đặt phần “tổng quan” ở đâu?

Mọi người thường hỏi tôi tại sao lại để phần tổng quang (tóm tắt khái quát) sau phần giới thiệu …

Đọc thêm

17

Th4'17

IELTS Writing – Task 1: Mô tả bằng cách sử dụng câu hỏi.

Hãy thử một kỹ thuật mới: Để mô tả vòng đời dưới đây, chỉ cần trả lời 6 câu hỏi …

Đọc thêm

23

Th6'16

Chuẩn bị cho IELTS Academic Writing Task 1

Chuẩn bị cho IELTS Academic Writing Task 1 Nếu bạn không có ý tưởng để chuẩn bị cho IELTS Academic writing …

Đọc thêm

24

Th5'16

IELTS Writing: Khiến mọi từ ngữ phát huy tác dụng

Thách thức: Điểm số phần viết dựa một phần vào lượng từ vựng mà bạn dùng. Cụ thể: Band 6: …

Đọc thêm

03

Th5'15

Các loại bài trong IELTS Writing Task 1

  Có biến đổi về mặt thời gian Dạng biểu đồ: Line graph Bar chart   Cách làm: –          Theo …

Đọc thêm

03

Th5'15

Hướng dẫn làm bài IELTS Writing task 1 kết hợp nhiều thời

Nằm trong xu hướng thay đổi chung của cách ra đề IELTS trong 1 năm trở lại đây, IELTS writing …

Đọc thêm

03

Th5'15

Hướng dẫn viết IELTS writing task 1 dạng single line graph

Phân tích đề: Loại:Line graph đơn Thời:Quá khứ (1983-1992) Chủ ngữ:the number of cases of X disease/ the number of …

Đọc thêm

03

Th5'15

IELTS Writing task 1: Map (hướng dẫn viết 1 bài ko có biến đổi về thời gian)

You should spend about 20 minutes on this task. The map below is of the town of Garlsdon. A new …

Đọc thêm

14

Th3'15

Mình đã học Writing task 1 thế nào?

Lấy tờ giấy cái bút. Ghi ghi chép chép. Phân phân tích tích. Tóm lại mấu chốt điểm cao của …

Đọc thêm
IELTS Planet - Học IELTS online 2016