IELTS Planet - Học IELTS online

Lộ trình học IELTS

11

Th7'17

Cần gì cho một bài Writing band 7.0? – IELTS Writing

Nhiều người trong chúng ta luôn tự hỏi mình rất nhiều lần rằng làm sao để đạt được  7.0 trong …

Đọc thêm

06

Th1'17

Lịch trình học IELTS trong vòng 1 tháng

30-day IELTS Prep Thời khóa biểu ôn luyện IETLS trong vòng 30 ngày này sẽ giúp các bạn làm quen …

Đọc thêm
IELTS Planet - Học IELTS online 2016