IELTS Planet - Học IELTS online

Tự học IELTS

14

Jul'18

Cách sử dụng trạng từ trong tiếng Anh chính xác (P2) – Tự học IELTS

       4. Trạng từ và các trạng từ khác Bạn có thể sử dụng trạng từ để mô …

Read More

14

Jul'18

Cách sử dụng trạng từ trong tiếng Anh chính xác (P1) – Tự học IELTS

       1. Các trạng từ bổ nghĩa cho cái gì? Trạng từ là một từ bổ nghĩa (mô …

Read More

14

Jul'18

Các quy tắc về chính tả trong tiếng Anh (P3) – Tự học IELTS

       4. Quy tắc chính tả 4: Các phụ âm đôi (Double Consonants) Cẩn thận với các phụ …

Read More

14

Jul'18

Các quy tắc về chính tả trong tiếng Anh (P2) – Tự học IELTS

       2. Quy tắc chính tả 2: Thêm hậu tố cho các từ kết thúc bằng Y Khi …

Read More

14

Jul'18

Các quy tắc về chính tả trong tiếng Anh (P1) – Tự học IELTS

Bất cứ ai đã từng phải ghi nhớ một từ tiếng Anh khó đánh vần (Đó là fuchsia, phải không? …

Read More

12

Jul'18

Động từ tường thuật trong tiếng Anh (P4) – Tự học IELTS

Động từ tường thuật để ra mệnh lệnh        1. Command + someone + to Ví dụ:  The …

Read More

12

Jul'18

Cách sử dụng dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc vuông – Tự học IELTS

       1. Dấu ngoặc tròn Dấu ngoặc tròn (còn được gọi là dấu ngoặc đơn, đặc biệt là …

Read More

10

Jul'18

Cách sử dụng “In” và “Into” (P2) – Tự học IELTS

       3. Into và In To “Hầu như việc lựa chọn giữa 2 từ này rất đơn giản”. >> …

Read More

10

Jul'18

Cách sử dụng “In” và “Into” (P1) – Tự học IELTS

Giới từ “in” thường được sử dụng rộng rãi đề cập đến vị trí ở bên trong một cái gì …

Read More

10

Jul'18

Cách học tiếng Anh từ bài hát – Tự học IELTS

Tôi cá là bạn đã thử học ngoại ngữ từ bài hát yêu thích của bạn. “Despacito”, có ai không? …

Read More

09

Jul'18

Cách sử dụng từ tượng thanh (Onomatopoeia) – Tự học IELTS

Boom! Crunch! Pop! Onomato . . . là gì? Khó đánh vần nhưng dễ sử dụng, một từ tượng thanh …

Read More

09

Jul'18

Lời khuyên hàng đầu cho việc học tiếng Anh nhanh hơn – Tự học IELTS

Khi hỏi nhiều người cách tốt nhất để học một ngôn ngữ một cách nhanh chóng là gì, và họ …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2016